YTTJE FEIKES KLEITERP
Geboren ca. 1804.
Overleden op 30 Juli 1876 te Sneek, 72 jr.
Gehuwd op 16-3-1828 te Sneek met Beerend Thomas Bakker (ca. 1808, Sneek _ > 1839).
Ouders van Yttje:
Vader: Feike Sipkes Kleiterp.
Moeder: Lijsbert Dirks (Durks) Bakker.
Grootouders van Yttje:
Grootvader: Sipke Feikes.
Grootmoeder: Antje Aukes.
Broers / zusters:
Sipke Feikes Kleiterp (ca. 1797 _ 11-12-1861, Baarderadeel, 64 jr.).
 
Antje Feykes Kleiterp (ca. 1803, Wieuwerd _ ?).
     - Gehuwd op 3-6-1830 met Jakob Martens van der Meer (ca. 1804, Roordahuizum _ ?).
          Jacob was de zoon van Marten Jakobs van der Meer en Sietske Hermanus van Zandbergen.
 
Akke Feikes Kleiterp (ca. 1809, Bozum, gem Baarderadeel _ ?).
     - Gehuwd op 6-5-1837 te Hennaarderadeel met Rienk Klazes van der Weide (ca. 1807, Scharnegoutum,
     gemeente Wymbritseradeel _ ?).
          Rienk was de zoon van Klaas Ottes van der Weide en Baukjen Klazes.
Kinderen:
Haike Bakker (31-8-1828, Sneek _ 30-11-1860, 32 jr.)
     - Gehuwd op 23-11-1851 te Sneek met Thomas Zandstra (Sandstra) (4-1-1825 _ 2-5-1901, 76 jr.)
          Thomas was de zoon van Jacob Thomas Sandstra en Yttje Feikes Faber
          (Thomas Zandstra hertrouwde na het overlijden van Haike Bakker met haar zuster Elisabeth).
 
Elisabeth Bakker (24-1-1830, Sneek _ 15-11-1915, Sneek, 85 jr.)
     - Gehuwd op 20-12-1861 te Sneek met Thomas Zandstra (Sandstra) (4-1-1825 _ 2-5-1901, 76 jr.)
 
Taatje Beerends Bakker (11-9-1831, Sneek _ 18-1-1912, Heeg).
     -Gehuwd op 20-11-1858 te Heeg met Hielke (Hylke) Boersma (20-8-1822, Heeg _ 1-2-1901, Heeg).
          Hielke was de zoon van Hendrikjen Hielkes Boersma (26-6-1796, Heeg _ 09-08-1826, 30 jr.).
 
Thomas Bakker (14-8-1833, Sneek _ 18-3-1915, Sneek, 81 jr.).
     - Gehuwd op 12-6-1864 te Sneek met Tjaltje de Bruin (16-12-1841, Ijlst _ 21-11-1893, Sneek, 51 jr.)
          Tjaltje was de dochter van Hein Oenes de Bruin en Jetske Hessels Wiersma.
 
Folkert Bakker (13-9-1835, Sneek _ 28-10-1879)
     Overleden te Almenum (Barradeel); gevonden aan het strand. Leeftijd: 44 jaar.
 
Feikje Bakker (4-8-1837, Sneek _ 28-08-1849, Sneek, 12 jr.).
 
Antje Bakker (28-8-1839, Sneek _ ?)
 
Harmen Bakker (29-3-1841, Sneek _ 17-1-1915, 73 jr.).
     - Gehuwd op 29-05-1864 te Sneek met Antje Terpstra (? _ ?).
 
Zwaantje Adriana Bakker (25-1-1843, Sneek _ 13-03-1858, Sneek, 15 jr.).
 
Feike Bakker (30-11-1845, Sneek _ 02-12-1845, 2 dgn.).
 
Hanna Bakker (22-11-1847, Sneek _ 06-12-1847, 14 dgn.).
Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders