Trijntje Jans Groninger *
Geboren: 28 februari 1826 in Vrouwenparochie (Het Bildt)
Overleden: 1 mei 1872 in Leeuwarderadeel
Gehuwd op 16 mei 1850 met Ysac (Ysaak) Jacobs Bijlsma (27-07-1820 _ 08-08-1877)
Ouders Trijntje:
Vader: Jan Gerrits (Gerryts) Groninger
Moeder: Taedske Jeppes de Vries
Ouders Ysac:
Vader: Jacobus Ysacs Bijlsma (27 december 1793 _ 20 Januari 1856)
Moeder: Berber Harmens van Keimpema (± 1795 _ > Juli 1833)
Broers / zusters van Trijntje:
Sjoerd Jansz Groninger (1814/15 - 28 Oktober 1815, Het Bildt (nog geen jaar oud))
Sjoerd Jansz Groninger (¹) (18 Februari 1817, Het Bildt - ?)
Jan Jansz Groninger (17 Februari 1820, Het Bildt - 24 November 1859)
Lieuwe Jansz Groninger (28 Augustus 1822, Het Bildt - .. - .. - ....)
Broers / zusters van Ysaak:
Antje Jacobs Bijlsma (25 juli 1821 in Vrouwenparochie (Het Bildt) _ 19 augustus 1821 in Het Bildt)
Antje Jacobs Bijlsma (¹) (13 januari 1823 in Vrouwenparochie (Het Bildt) _ 6 November 1890)
     Gehuwd op 13 Mei 1847 met Sjoerd Jans Groninger (¹)
Jeltje Jacobs Bijlsma (14 september 1824 _ ?)
Harmen Jacobs Bijlsma (14 september 1824 in Vrouwenparochie (Het Bildt) _ 12 oktober 1824 in Het Bildt)
Klaasje Jacobs Bijlsma (18 maart 1829 in Vrouwenparochie (Het Bildt) _ 23 juli 1907 in Het Bildt)
     Gehuwd op 26 maart 1857 in Het Bildt met Klaas Feikes van Schepen (23-8-1833 28-7-1883)
Harmen Jacobs Bijlsma (16 augustus 1831 in Vrouwenparochie (Het Bildt) _ 3 oktober 1831 in Het Bildt).
Trijntje Jacobs Bijlsma (18 juli 1833 in Vrouwenparochie (Het Bildt) _ 4 mei 1899 in Het Bildt)
     Gehuwd op 13 mei 1858 in Het Bildt met Arjen Wopkes Molenaar (11-2-1829 _ 21-1-1895)
Kinderen van Trijntje en Ysaak:
Jacob Ysacs Bijlsma (15 november 1850 te Het Bildt _ 26 november 1850 te Het Bildt)
Jacob Ysacs Bijlsma (³) (25 oktober 1851 te Vrouwenparochie (Het Bildt) _ 21 september 1885 te Het Bildt)
     Gehuwd op 14 februari 1878 te Leeuwarderadeel met Nieske Wopkes Tasma (³) (7-11-1853 _ ?)
Jan Ysacs Bijlsma (³) (13 september 1853 te Vrouwenparochie (Het Bildt) _ 15 april 1918 te Leeuwarden)
     Gehuwd op 16 mei 1878 te Leeuwarderadeel met Aaltje Wopkes Tasma (³)(19-4-1856 _ 19-7-1913)
Berber Ysacs Bijlsma (19 mei 1855 te Leeuwarderadeel _ 25 december 1856 te Leeuwarderadeel)
Taetske Ysacs Bijlsma (²) (27 oktober 1856 te Britsum (Leeuwarderadeel) _ 4 februari 1906 te Het Bildt)
     Gehuwd op 6 november 1879 te Het Bildt met Jan Jans Haarsma (19-01-1856 _ ?)
Berber Ysacs Bijlsma (²) (15 maart 1858 te Stiens (Leeuwarderadeel) _ 4 mei 1936 te Het Bildt)
     Gehuwd (1) op 28 juli 1887 te Het Bildt met Johannes Douwes Smidt (21-09-1829 _ 24-11-1907)
     Gehuwd (2) op op zaterdag 21 september 1912 te Franekeradeel met Jan Jans Haarsma.
Trijntje Ysacs Bijlsma (3 augustus 1859 te Leeuwarderadeel _ 31 oktober 1859 te Leeuwarderadeel)
Trijntje Ysacs Bijlsma (³) (1 mei 1861 te Stiens (Leeuwarderadeel) _ 19 april 1917 te Het Bildt)
     Gehuwd op 22 november 1879 te Leeuwarderadeel met Doeke Wopkes Tasma (³) (04-06-1851 _ 29-4-1937)
Lieuwe Ysacs Bijlsma (6 april 1863 te Menaldumadeel _ 24 mei 1863 te Menaldumadeel)
Antje Ysacs Bijlsma (25 februari 1865 te Menaldum (Menaldumadeel) _ 18 maart 1943 in Menaldumadeel)
     Gehuwd op 10 mei 1888 te Menaldumadeel met Eelke Annes de Boer (03-01-1865 _ 03-12-1942
Klaaske Ysacs Bijlsma (4 februari 1867 te Stiens (Leeuwarderadeel) _ ?)
Info
* In de huwelijksakte lezen we, dat Trijntje en haar moeder verklaarden, niet hun naam te kunnen schrijven wegens "ongeoefendheid".

Trijntje heet in de geboorteakte en de huwelijksakte Groninger, maar later Bronger, en was bij haar huwelijk dienstbode.
In de overlijdensakte, opgemaakt op 3 mei 1872, wordt zij omschreven als "Trijntje Jans Bronger"
Mogelijk is de naam "Groninger" ergens in één der akten verbasterd tot "Bronger.

Op basis van de in de overlijdensakte vermeldde aktedatum en de vermeldde leeftijd van Trijntje (46 jaren en 2 maanden) blijkt, dat het inderdaad om Trijntje Jans Groninger gaat.

Haar man, Ysac (Izaak-Ysaak) Jacobs Bijlsma, was, evenals zijn vader, timmerman (timmerknecht).

(¹) Ysaak's zuster Antje, trouwde met Trijntje's broer Sjoerd Jans Groninger.
(²) Na de dood van Ysaak's en Trijntje's dochter Taetske in 1906, trouwde Taetske's zus Berber in 1912 met haar zwager Jan Jans Haarsma.
(³) Ook de familie Tasma was blijkbaar geliefd bij de kinderen van Trijntje en Ysaak.
Jacob, Jan en Trijntje trouwden respectievelijk met Nieske, Aaltje en Doeke Wopkes Tasma.

Bronnen: http://www.de-bikkeltjes.nl/bijlsma.htm en http://www.allefriezen.nl/.

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders