TRIJNTJE HEERKES VEEMAN
Geboren: 3 Juli 1826 te Menaldum, gem. Menaldumadeel.
Overleden op 12 April 1886, te Menaldumadeel, 59 jaar oud.
Gehuwd op 8-5-1850 te Menaldumadeel met Pieter Foppes de Vries (4-5-1826, Beetgum _ 5-7-1893, Menadumadeel).
Ouders:
Vader: Heerke Sjoerds Veeman (ca. 1795, Marssum _ 31-3-1848, Het Bildt).
Moeder: Grietje Heins Dijkstra (ca. 1800, Marssum _ ?).
Broers / zusters:
Hein Heerkes Veeman. (15-11-1822, Menaldumadeel _ 10-10-1828, Menaldumadeel)
 
Antje Heerkes Veeman. (6-5-1821, Marssum _ 8-1-1882, Menaldumadeel (60 jr.))
     - Gehuwd op 26-5-1843 te Menaldumadeel met Symon (Symen / Simon) Johannes de Haan (20-7-1816 _ 21-2-1858).
          Symon was de zoon van Johannes Simons de Haan en Trijntje Jacobs Tammenga (ca 1792, Peins .
 
Hein Heerkes Veeman. (6-8-1830, Het Bildt _ 19-12-1833, Het Bildt).
 
Hein Heerkes Veeman. (30-12-1833, St. Annaparochie _ 9-11-1894, Het Bildt (60 jr))
     - Gehuwd (1) op 27-8-1857 te Het Bildt met Baukje Faber (ca. 1832, Britsum _ 7-12-1857, Het Bildt).
          Baukje was de dochter van Lykle Tjeerds Faber en Sytske Tjallings Lyklama.
     - Gehuwd (2) op 2-5-1861 te Het Bildt met Dirkje Terpstra (1-6-1836 _ 30-4-1897).
          Dirkje Terpstra was de dochter van Jan Pieters Terpstra en Saapke Jans Boersma.
Kinderen:
Foppe de Vries (27-2-1851, Menaldum _ 24-3-1922, Menaldumadeel, 71 jr.).
     - Gehuwd op 29-5-1879 te Menaldumadeel met Antje Jacobs Hoogland (05-03-1857, Het Bildt _ ?)
          Antje was de dochter van Jacob Hoogland en Djieuwke Terpstra.
 
Heerke de Vries (18-9-1852, Menaldum _ 19-11-1920, Menaldumadeel, 68 jr.)
     - Gehuwd op 22-3-1888 te Menaldumadeel met Pietje van der Berg.
      (28-07-1864, Menaldumadeel _ 05-01-1930, Menaldumadeel, 65 jr.).
          Pietje was de dochter van Pieter Klazes van der Berg en Klaaske Dirks Siderius.
 
Rinske de Vries (8-1-1856, Menaldum _ 6-12-1936, 80 jr.).
     - Gehuwd op 27-5-1880 te Menaldumadeel met Gabe Kuperus (25-10-1854, Menaldumadeel _ ?).
          Gabe was de zoon van Ysaak Gabes Kuperus en Antje Klazes Hoekstra.

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders