TRIJNTJE de HAAN
Geboren op 6 Oktober 1846 te Beetgum, gem. Menaldumadeel.
Overleden op 21-2-1917 te Menaldumadeel.
Gehuwd op 22-5-1869 te Menaldumadeel met Gosse Tjeerds Terpstra (16-5-1845, Klooster Anjum _ 15-4-1915).
Ouders van Trijntje de Haan:
Vader: Symon (Symen / Simon) Johannes de Haan (20-7-1816 _ 21-2-1858).
Moeder: Antje Heerkes Veeman (6-5-1821 _ 8-1-1882).
Ouders van Gosse Tjeerds Terpstra:
Vader: Tjeerd Jans Terpstra.
Moeder: Trijntje Gosses Meerstra.
Broers / zusters:
Grietje de Haan (27-10-1844 - 24-5-1875)
     - Gehuwd op 18-5-1867 te Menaldumadeel met Sipke Pieters Miersma (18-1-1841, Beetgum _ 5-2-1913, Leeuwarderadeel).
          Sipke was de zoon van Pieter Hettes Miersma en Rinske Arjens Huisman.
 
Johannes de Haan (13-11-1848 _ 09-11-1883)
     - Gehuwd op 23-5-1872 te Menaldumadeel met Janke Tjeerds Terpstra (23-6-1849, Menaldum _ 27-3-1829, Menaldum).
          Janke was de dochter van Tjeerd Jans Terpstra en Trijntje Gosses Meerstra.
 
Sjoerdtje de Haan (10-6-1851, Menaldumadeel _ ?)
 
Heerke de Haan (27-6-1853, Menaldumadeel _ 30-3-1861, Menaldumadeel)
 
Sjoerdtje de Haan (17-6-1856, Menaldumadeel _ 22-4-1934, Sneek).
     - Gehuwd op 5-5-1881 te menaldumadeel met Jan Groninger
Kinderen:
Antje Terpstra. ( 7-6-1889, Menaldum, gem. Menaldumadeel _ ?).
     - Gehuwd op 28-5-1908 te Menaldumadeel met Pieter Boomsma (11-11-1881 _ 05-10-1936), geboren en overleden
     te Menaldum.
          Pieter was de zoon van Ane Boomsma en Gaatske Sinnema.
 
Jan Terpstra. (6-11-1880 te Menaldumadeel _ 27-2-1942).
     - Gehuwd op 24-5-1906 te Menaldumadeel met Pietje Douma (30-04-1884 _ ?), geboren te Menaldum.
          Pietje was de dochter van Jacob Douma en Grietje Hiemstra.
 
Tjeerd Terpstra. (24-1-1870 te Menaldum, gem. Menadlumadeel _ 19-01-1932) 61 jr.
     -Gehuwd op 18-5-1893 te Menaldumadeel met Gelske Posthumus (20-12-1872 _ > 1899), geboren te Dronrijp.
          Gelske was de dochter van Andries Andries Posthumus en Saapke Symens Terpstra.

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders