Taatje Berends Bakker
Taatje Berends (Beerends) Bakker

TAATJE BEERENDS (Berends) BAKKER ¹)
Geboren op 11 September 1831 te Sneek.
Overleden op 18 Januari 1912 te Heeg, gem. Wymbritseradeel.
Gehuwd op 20 November 1858 te Heeg met Hielke (Hylke) Boersma (20-8-1822, Heeg _ 1-2-1901, Heeg).
Ouders:
Vader: Beerend Thomas Bakker (ca. 1808, Sneek _ > 1839) gehuwd op 16-3-1828 te Sneek met:
Moeder: Yttje (Ytje) Feikes Kleiterp (ca. 1804 _ 30-07-1876, Sneek, 72 jr.).
Broers / Zusters:
Haike Bakker (31-8-1828, Sneek _ 30-11-1860, 32 jr.)
     - Gehuwd op 23-11-1851 te Sneek met Thomas Zandstra (Sandstra) (4-1-1825 _ 2-5-1901, 76 jr.)
          Thomas was de zoon van Jacob Thomas Sandstra en Yttje Feikes Faber
          (Thomas Zandstra hertrouwde na het overlijden van Haike Bakker met haar zuster Elisabeth).
 
Elisabeth Bakker (24-1-1830, Sneek _ 15-11-1915, Sneek, 85 jr.)
     - Gehuwd op 20-12-1861 te Sneek met Thomas Zandstra (Sandstra) (4-1-1825 _ 2-5-1901, 76 jr.)
 
Thomas Bakker (14-8-1833, Sneek _ 18-3-1915, Sneek, 81 jr.).
     - Gehuwd op 12-6-1864 te Sneek met Tjaltje de Bruin (16-12-1841, Ijlst _ 21-11-1893, Sneek, 51 jr.)
          Tjaltje was de dochter van Hein Oenes de Bruin en Jetske Hessels Wiersma.
 
Folkert Bakker (13-9-1835, Sneek _ 28-10-1879)
     Overleden te Almenum (Barradeel); gevonden aan het strand. Leeftijd: 44 jaar.
 
Feikje Bakker (4-8-1837, Sneek _ 28-08-1849, Sneek, 12 jr.).
 
Antje Bakker (28-8-1839, Sneek _ ?)
 
Harmen Bakker (29-3-1841, Sneek _ 17-1-1915, 73 jr.).
     - Gehuwd op 29-05-1864 te Sneek met Antje Terpstra (? _ ?).
 
Zwaantje Adriana Bakker (25-1-1843, Sneek _ 13-03-1858, Sneek, 15 jr.).
 
Feike Bakker (30-11-1845, Sneek _ 02-12-1845, 2 dgn.).
 
Hanna Bakker (22-11-1847, Sneek _ 06-12-1847, 14 dgn.).
Kinderen:
Berend Boersma (1-11-1859, Heeg _ 26-10-1928, Sneek).
     - Gehuwd met Margje Talman (Tolman) op 26 Mei 1888 te Wymbritseradeel
          Margje was de dochter van Tjibbe (Tjebbe) Jans Talman (Tolman) (22-1-1826 _ 28-10-1894) en
          Antje Hendriks Zeilstra (Zielstra / Zijlstra) (6-10-1829 _ 16-12-1907)
 
Taede Boersma (10-12-1864, Wymbritseradeel - ?)
 
Thomas Boersma (09-08-1867, Wymbritseradeel _ 23-9-1943, Heeg ).
     - Gehuwd te Lemsterland op 11-6-1914 met Grietje Boelsma (24-7-1876, Schoterland _ 29-9-1965)
          Grietje was de dochter van Auke Boelsma en Klaasje Annes van der Zee.
 
Hendrik Boersma (28-6-1870, Wymbritseradeel _ ?)
 
Ytzen Boersma (26-5-1874, Wymbritseradeel _ 19-12-1960, Heeg).
 
Folkert Boersma ²) (26-3-1862, Wymbritseradeel _ 2-1-1958, Veenwouden).
     - Gehuwd te Lemsterland op 8-5-1891 met Helmina (Hermina) Anna Visser ³ )
     (26-12-1854, Oosterzee _ 19-10-1939, Dantumadeel, 84 jr).
          Helmina was de dochter van Bauke Martens Visser en Grietje Anthoons Vissing.
Info

Taatje Bakker en Hielke (Hylke) Boersma liggen begraven op de hervormde begraafplaats te Heeg.
In dit graf liggen ook hun zonen Folkert, Thomas en diens vrouw Grietje Boelsma begraven.

¹) De achternaam "Bakker" verwijst waarschijnlijk naar het beroep van Berent (Beernt) Ydes Bakker, de overgootvader van Taatje.
Als familienaam van de vader van Berent Ydes (de betovergrootvader van Taatje) wordt namelijk "Tadema vermeld.

²) Folkert Boersma was predikant van de Gereformeerde kerk te Bozum.

³) Helmina was op 14-5-1879 eerder gehuwd met Klaas Visser.


Grafsteen van Hielke Boersma en Taatje Bakker
Grafsteen van Hielke Boersma en Taatje Bakker.

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders