SYMON (Symen/Simon) JOHANNES de HAAN
Geboren: 20 Juli 1816 te Boer, gem. Franekeradeel.
Overleden op 21-2-1858 te Menaldumadeel (41 jr)
Gehuwd op 26-5-1843 te Menaldumadeel met Antje Heerkes (Herkes) Veeman (6-5-1821 _ 8-1-1882).
Ouders van Symon:
Vader: Johannes Simons de Haan (ca. 1791, te Boer _ 11-5-1854, Menaldumadeel).
Moeder: Trijntje Jacobs Tammenga (ca 1792, Peins _ 10-06-1823, Franekeradeel, 31 jr), gehuwd op 10-12-1814 te Tzum met:.
Ouders van Antje:
Vader: Heerke Sjoerds Veeman (ca. 1795, Marssum _ 31-3-1848, Het Bildt)
Moeder: Grietje Heins Dijkstra (ca 1800, Marssum _ > 1840)
Broers / zusters:
Tjietske Johannes de Haan ¹ ) (17-11-1814, Franekeradeel _ 21-4-1839 te Barradeel (24 jr)
     - Gehuwd op 12-5-1838 te Barradeel met Romke Wytzes Marra ² ) (26-4-1815, Barradeel _ 8-2-1881, Barradeel).
          Romke was de zoon van Wytze Teunis Marra en Antje Romkes (Familienaam ook vermeld als "Feersma")
Kinderen:
Grietje de Haan (27-10-1844 - 24-5-1875)
     - Gehuwd op 18-5-1867 te Menaldumadeel met Sipke Pieters Miersma (18-1-1841, Beetgum _ 5-2-1913, Leeuwarderadeel).
          Sipke was de zoon van Pieter Hettes Miersma en Rinske Arjens Huisman.
 
Trijntje de Haan (06-10-1846 _ 21-2-1917)
     - Gehuwd op 22-5-1869 te Menaldumadeel met Gosse Tjeerds Terpstra (16-5-1845, Klooster Anjum _ 15-4-1915,
     Menaldumadeel).
          Gosse was de zoon van Tjeerd Jans Terpstra en Trijntje Gosses Meerstra.
 
Johannes de Haan (13-11-1848 _ 09-11-1883)
     - Gehuwd op 23-5-1872 te Menaldumadeel met Janke Tjeerds Terpstra (23-6-1849, Menaldum _ 27-3-1829, Menaldum).
          Janke was de dochter van Tjeerd Jans Terpstra en Trijntje Gosses Meerstra.
 
Sjoerdtje de Haan (10-6-1851, Menaldumadeel _ ?)
 
Heerke de Haan (27-6-1853, Menaldumadeel _ 30-3-1861, Menaldumadeel)
 
Sjoerdtje de Haan (17-6-1856, Menaldumadeel _ 22-4-1934, Sneek).
     - Gehuwd op 5-5-1881 te menaldumadeel met Jan Groninger

Info
¹) Tjietske, geboren op 17-11-1814, werd erkend bij huwelijk van Johannes Simons de Haan en Trijntje Jacobs Tammenga d.d. 10-12-1814.
Uit het huwelijk van Tjietske de Haan en Romke Wytzes Marra werd een levenloos kind geboren op 6-4-1839 te Barradeel.
Twee weken na de geboorte van haar doodgeboren zoon overleed Tjietske op 21-4-1839.

² ) Romke hertrouwde na het overlijden van Tjietske op 6-5-1843 te Barradeel met Martentje Hanenburg Elsinga.
Uit zijn 2e huwelijk met Martentje werden tussen 1843 en 1863 acht kinderen geboren.

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders