SJOERD SYBES VEEMAN
Geboren ca. 1762.
Overleden op 26 November 1824 te menaldumadeel (62 jr.).
Gehuwd (1) op 21 Juni 1789 te Boksum met Jetske Anskes (ca 1765 _ 1 September 1791, Marssum).
Gehuwd (2) op 17 Februari 1793 Marssum met Antje Heerkes (ca.1765 _ ?)
Ouders :
Vader: Sybe Sjoerds (ca. 1730 _ ?)
Moeder: Pietje Rinnerts (? - ?)
Kinderen: (uit het huwelijk met Jetske Anskes):
Jetze Sjoerds Veeman. ¹ ) (ca. 1791, Marssum _ 28-02-1881, Het Bildt), 89 jr.
     - Gehuwd op 1-9-1813 te Menaldumadeel met Lijsbeth Reinders Rijsinga (20 jr), geboren te Deinum.
          Lijsbeth was de dochter van Reinder Bokkes Rijsinga en Baukje Beernts Faber.
Kinderen: (uit het huwelijk met Antje Heerkes):
Heerke Sjoerds Veeman (ca. 1795, Marssum _ 31-3-1948, Het Bildt).
     -Gehuwd op 29-11-1820 te Menaldumadeel met Grietje Heins Dijkstra (20 jr), geboren ca. 1800 te Marssum..
         Grietje was de dochter van Hein Heins Dijkstra en Trijntje Jans Bakker.
 
Janke Sjoerds Veeman. (ca. 1799, Marssum _ 08-05-1889, Menaldumadeel)
     -Gehuwd (20 jr) op 16-5-1819 te Menaldumadeel met Andries Andries Nieuwland (27 jr) geboren te Marssum.
          Andries was de zoon van Andries Jacobs Nieuwland en Antje Beerents Faber.
 
Anne Sjoerds Veeman. (ca. 1800, Marssum _ 24-04-1863, Menaldumadeel, 62 jr.).
     -Gehuwd op 27-6-1827 te Menaldumadeel met Symontje Hendriks Faber (ca. 1809 _ 20-08-1878, Menaldumadeel, 69 jr)
     , geboren te Jellum, gem. Baarderadeel.
         Symontje was de dochter van Hendrik Beerents Faber en Geertje Meines Meinsma.


Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders