Romkje Jans Wybenga (Wybinga / Wiebenga)
Geboren: 16 November 1821 te Stiens
Overleden: 12 April 1917 te Menaldumadeel
Gehuwd met Jan Jans Groninger op 30 Mei 1850 te Leeuwarderadeel
Gehuwd (na overlijden Jan Jans) met Douwe Annes Bruinsma (14-09-1820 _ 1888) op 15 December 1864 te menaldumadeel
Ouders van Romkje:
Vader: Jan Wybes (Wiebes) Wybinga (Wiebenga) (ca. 1788 _ 25-05-1834, Leeuwarden, 46 jr.)
Moeder: Jiettje (Jitske/Jeltje/Jetske/Jittje) Hilbrands Brandsma (ca. 1798, Leeuwarderadeel _ 13-11-1878, 80 jr.)
Ouders van Douwe Annes Bruinsma:
Vader: Anne Tjeerds Bruinsma.
Moeder: Doetje Keimpes Marinus.
Broers / zusters:
Wybe Jans Wybenga (ca. 1812, Stiens _ 18-01-1899, Leeuwarderadeel, 87 jr.).
     - Gehuwd op 3-6-1843 te Leeuwarderadeel met Trijntje Arjens Vlas (15-07-1819, Hijum _ 19-01-1903, Leeuwarderadeel,
     83 jr.).
          Trijntje was de dochter van Arjen Klaazen Vlas en Ettje Jans Spuilstra.
 
Hilbrand Wiebenga (21-1-1814, Hallum, gem. Ferwerderadeel _ 10-03-1875, Het Bildt, 61 jr.).
     - Gehuwd op 10-6-1841 te Leeuwarderadeel met Gelske Johannes Dijkstra (28-10-1814, Vrouwenparochie,
     gem. Het Bildt _ 18-03-1875, het Bildt, 60 jr. ).
          Gelske was de dochter van Johannes Sjoerds Dijkstra en Saakje Willems Dijkstra.
 
Sjoerd Wiebenga (2-4-1816, Hallum, gem. Ferwerderadeel _ 24-09-1872, Leeuwarderadeel, 56 jr.).
     - Gehuwd op 19-5-1842 te Leeuwarderadeel met Grietje Klazes Bosma (17-05-1816, Stiens _ ?).
          Grietje was de dochter van Klaas Jans Bosma en Aaltje Wagenaar.
 
Jan Jans Wiebenga ( 12-10-1818, Hallum, gem. Ferwerderadeel _ 23-02-1897, Ferwerderadeel, 78 jr.).
     - Gehuwd op 30-10-1845 te Leeuwarderadeel met Rinske Baukes Span (17-09-1824, Cornjum _
     30-12-1891, Ferwerderadeel, 67 jr.).
          Rinske was de dochter van Bauke Bavius Span en Rinske (Renske) Jans Ritsma.
 
Thomas Jans Wybenga (16-6-1825, Stiens, gem. Leeuwarderadeel _ 27-8-1900, Leeuwarderadeel, 75 jr.).
     - Gehuwd (1) op 2-5-1851 te Leeuwarderadeel met Willemke Tjerks van Halen (20-02-1823, Surhuizum,
     gem. Achtkarspelen _ 28-09-1856, Leeuwarderadeel, 33 jr.).
     - Gehuwd (2) op 10-11-1859 te Leeuwarderadeel met Beitske Jochems Visser (13-03-1828,
     Hardegarijp, gem. Tietjerksteradeel _ 26-01-1910, Leeuwarden, 81 jr.).
          Willemke Tjerks van Halen was de dochter van Tjerk Matheus van Halen en Sjoerdtje Pieters.
          Beitske Jochems Visser was de dochter van Jochem (Jochum) Sipkes Visser en Akke (Ake) Jans Wybrandi.
 
Wopke Jans Wybenga (23-1-1829, Stiens, gem. Leeuwarderadeel _ 28-06-1916, Menaldumadeel, 87 jr.).
     - Gehuwd op 9-5-1857 te Menaldumadeel met Geertje Sipkes Hiemstra (26-04-1834, Marssum _ 16-02-1925,
     Aengwirden, 90 jr.).
          Geertje was de dochter van Sipke Botes Hiemstra en Dieuwke Foppes Tolsma.
Kinderen (uit het huwelijk met Jan Jans Groniner):
Taetske Groninger (21 Oktober 1851 - 18 December 1907)
Jan Groniner (29 Februari 1856 - 19 April 1921)

Info
De familienaam Wybenga komt in Genlias voor als: Wybenga en als Wiebenga.
Bij de geboorteaangifte van Jan Jans Wiebinga ( 12-10-1818) staat in de akte vermeld, dat de vader tekent met "Wybenga".

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders