BIJZONDERE FAMILIERELATIES

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom(2)           Naar benaming vooroudersIn onderstaand schema zien we, hoe er bij Dirck Adriaensz Luchtenburgh een kringloopfamilierelatie ontstaat.
Via de Boender-tak en de Meeldijk-tak werd na ruim 175 jaar in 1761 een huwelijk gesloten tussen zijn achter - achter - achter - achterkleinzoon (6e graad), Bastiaan Ariensz Boender, en zijn achter-achter-achterkleindochter (5e graad), Marie Ariensdr Meeldijk.
Anthonis Dircksz Luchtenburgh (v/d Kooy) Mariken Thonis Aertgen Cornelis Adriaensz Boender Leendertgen Anthonisdr v/d Kooy Dirck Adriaensz Luchtenburgh (v/d Kooy) Leanaertje Antonisse Sijbrands Pieter Cornelisz Boender Adriaen Cornelis Meeldijk Machteld Dircksz Luchtenburgh (v/d Kooy) Anthonij Pietersz Boender Arij Anthonisz Boender Teunis Dirksz Meeldijk Joosje Cornelis Quartel Arie Teunisz Meeldijk Macheltje Dirksz Troost Bastiaan Ariensz Boender Marie Ariensdr Meeldijk

In het volgende schema zien we hoe de kleindochter (2e graad), Ariaantje Leendertsdr v/d Waal en de achterkleindochter (3e graad) Marijtje Anthonisdr Boender van Cornelis Adriaensz Boender na 110 jaar allebei de echtgenoten werden van Aart Dirksz de Baan.
Cornelis Adraensz Boender Leendertgen Anthonisdr v/d Kooy Leendert Aertsz v/d Waal Adriaantje Jacobsdr v/d Wael Pieter Cornelisz Boender Aeltge Cornelisdr Boender Leendert Leendertsz v/d Waal Anthony Pietersz Boender Helena Cornelisdr Boender (Jongebroer) Marijtje Anthonisdr Boender Aart Dirksz de Baan Ariaantje Leendertsdr v/d Waal

Onderstaand schema laat de kringlooprelatie zien tussen Gerrit Cornelisz Boender en Huibert Boender, die ontstond dmv huwelijken met de Goudswaard-tak.
Neeltje Dirksz Goudswaard en Jannetje Abrahams Goudswaard waren nichten van elkaar.
Hun echtgenoten, Gerrit Cornelisz Boender en Huibert Boender waren de achter-achterkleinzoons (4e graad) van Anthonie Pietersz Boender.
Anthonie Pietersz Boender Anna Cornelisse de Lange Lena Leendertsdr Eland Cornelis Anthonisz Boender Arij Anthonisz Boender Ariaantje Bastiaans v/d Polder Neeltje Stoffels Kroes Leendert Cornelisz Boender Anthony Ariensz Boender Adriana Hendriksdr Rosmolen Bastiaan Cornelisz Goudswaard Jannetje Abrahams Troost Maria Govertsdr Muijlwijk Cornelis Leendertsz Boender Abraham Bastiaansz Goudswaard Dirk Bastiaansz Goudswaard Gerrit Cornelisz Boender Neeltje Dirksdr Goudswaard Jannetje Abrahamsdr Goudswaard Huibert Hendriksz Boender Hendrik Anthonisz Boender Maria v/d Meijden

Onderstaand schema laat zien hoe de familierelatie lag tussen Aart Hendriksz Boender, zijn vrouw Neeltje Troost en zijn schoonzuster, Grietje Troost.
Jan Jansz Troost Adriana Jacobsdr Boshuijzen Anthony Ariensz Boender Adriana Rosmolen Maria Zinkweg Jan Jansz Troost Grietje Jansdr Troost Hendrik Anthonysz Boender Neeltje Jansdr Troost Art Anthonysz Boender

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom(2)           Naar benaming voorouders