Terug

Hieronder een krantenartikel uit De Rotterdamsche Courant van 28 Januari 1796, met de navolgende tekst:
"ROTTERDAM den 27 January. Toen men gisteren de Fransche brieven verwagtte, werd er aan het Postkantoor de volgende Bekendmaking gedaan:
De brieven van Ryssel, Frankryk en Spanje, zyn niet aangekomen en apparent verongelukt.
Van Antwerpen word het volgende gemeld: Onze Maal (¹) met brieven, die alhier op gisteren moest arriveren, is op de Schelde, in het overvaren, verongelukt; denkelyk zullen er de brieven op Holland ook by geweest zyn, wyl men een gesloten Maal met brieven voor Amsterdam en Utrecht heeft opgevischt, welken zich in zoo extra slechten staat en nat bevonden, dat men genoodzaakt is geweest dezelven, zoo goed mooglyk, te droogen."
¹ Maal: vlgs van Dale's woordenboek een valies / zending poststukken.

Terug