PAPIER- & ENVELOPPENFORMATEN

Ga naar:


Historie papierformaten:

Bij de toename van het gebruik van papier en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van drukpersen, heeft Duitsland indertijd het voortouw genomen om papierformaten te standaardiseren.
In 1922 heeft men in Duitsland de papierformaten daartoe vastgelegd in de DIN-476-norm (Deutsches Institut für Normung).
Hierdoor ontstond een reeks elkaar logisch opvolgende papierformaten, die tevens nauw verband hield met de normalisatie van de drukpersen.

Op 9 Maart 1922 werd in Nederland het "Papierbesluit" vastgelegd. Dit was het Koninklijk Besluit ten aanzien van regelgeving op grond van artikel 14 van de warenwet van 1919 ten aanzien van papier.
Hierin was o.a. aangegeven dat papiereigenschappen moesten worden getest overeenkomstig de methoden, beschreven in het boek van W. Herzberg, "Papierprüfung" uit 1921, 5e druk.

Dit besluit werd op 8 Februari 1977 bij Koninklijk Besluit ingetrokken, aangezien dit sterk verouderd was en nauwelijks werd nageleefd door papierproducenten.

In dit papierbesluit waren o.a. een aantal papierformaten met bijbehorende benaming opgenomen.
Klik hier voor de betreffende formaten volgens het Koninklijk Besluit van 1922.

Verklaring van norm-afkortingen:
 
NEN: Nederlandse Norm
NNI: Nederlands Normalisatie Instituut
DIN: Deutsches Institut für Normung
BIN: Belgisch Instituut voor Normalisatie
NBN: Norme Belge/Belgische Norm
BSI: British Standards Institution