Terug

Hieronder het krantenartikel uit de Koninklijke Courant van 12 Oktober 1809, ter gelegenheid van de oprichting van de paardenpost, met de navolgende tekst:
"De Directeur-generaal der Posterijen; op autorisatie van Z. M. den Koning, brengt, hiermede, ter kennisse van het publiek; het navolgende, door Z. M. genomen besluit, betrekkelijk de oprigting van den paarden-post binnen dit rijk."

Terug