NEN NORM 2728

Inhoud:
- De Regeling duurzaamheid archiefbescheiden
- De archiefwet
- De NEN 2728-norm
- Aanbevelingen
- Leveranciers

De Regeling duurzaamheid archiefbescheiden

De Regeling duurzaamheid archiefbescheiden, onderdeel van de archiefwet van 1995, beschrijft de normen voor alle onderdelen - niet alleen het papier, maar ook de toners, inkten, mappen etc. - die samen de archiefstukken vormen welke "voor onbepaalde tijd" moeten worden bewaard en moeten kunnen worden gebruikt.
Een praktische maatstaf hiervoor is: meer dan 100 jaar.

De kwaliteitseisen aan gegevensdragers, schrijfmiddelen en verpakkingsmaterialen voor blijvend te bewaren archiefbescheiden van de overheid zijn vastgelegd in Regeling 11 van het "Advies Regeling duurzaamheid archiefbescheiden".
Klik HIER om de hele regeling te lezen (pdf).

De archiefwet

De Archiefwet 1995 trad in werking op 1 Januari 1996.
Het hele Archiefbesluit is te lezen op de web-site van de Overheid: Het Archiefbesluit van 1995

Afdrukken op deze papierkwaliteit moeten bv voldoen aan de NEN 11708 norm, die de bestendigheid en duurzaamheid van schrijven, drukken en kopiëren op papier beschrijft.

De NEN 2728-norm

Deze norm beschrijft de eisen mbt kwaliteit, fysische eigenschappen en duurzaamheid van houtvrije papiersoorten, zoals vouwgetal, pH-waarde (zuurvrij papier), doorscheurweerstand etc.
Wil men dit certificaat behalen, dan moet wel aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan, waaronder het laten bemonsteren én testen door een onafhankelijke instantie, zoals bv het onderzoeksinstituut Isega in Duitsland.

Aanbevelingen

In 2006 zijn een aantal aanbevelingen gedaan aan de Minister van OCW, waarin o.a. wordt verwezen naar de digitale opslag van archiefstukken.
Ook is er een aanbeveling gedaan voor een kwaliteitshandvest voor het informatie- en archiefmanagement.
Dit kwaliteitssysteem moet gebaseerd zijn op internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement, zoals ISO 9000:2005 en standaarden voor informatie- en archiefmanagement, zoals NEN-ISO 15489:2001 en NEN-ISO 23081-1:2006.

Leveranciers

Er zijn inmiddels een aantal fabrieken, die NEN 2728 gecertificeerd papier produceren, wat dan weer bij diverse groothandels en firma’s onder verschillende productnamen wordt verkocht, zoals:
Leverancier Product
ModovanGelder
Proost en Brandt
BuhrmannUbbens
BuhrmannUbbens
Océ Nederland
Scaldia
Papyrus
Excellent Print
Relyon
Longlife
Motif Premium
Hollandsch Classique NEN-2728 Red Label
Speedcopy Superior
Optimail Document
NRG Benelux