UITSPARING IN DE GEGOMDE KLEP VAN ENVELOPPEN

Inhoud:
- Algemeen
- Uitsparing bij enveloppen van de rol
- Uitsparing bij plano-enveloppen
- Uitsparingen bij kruissnit-enveloppen
- Kromtrekken kruissnit-enveloppen

Algemeen:

Een uitsparing (onderbreking) in de gegomde sluitklep is om twee reden noodzakelijk:
1-Voor het transport van enveloppen die uit rollen papier worden gemaakt.
2-Ter voorkoming van overlap van zijklepverlijming en gommering (bij alle enveloppen).

Met name dat laatste is erg belangrijk om te voorkomen dat de gom op de sluitklep ná productie verweekt door het vocht, wat dan nog in de zijkleplijm zit, waardoor vaste kleppen kunnen ontstaan na droging in een doos enveloppen.
Het duurt namelijk nog zo'n 5 tot 10 minuten voordat de zijkleplijm volledig is gedroogd.

Uitsparing bij enveloppen van de rol

Droogbaan Bij de enveloppen van de rol loopt de achterkant of bodemklep en de zijklepgommering altijd recht omhoog. Hier mogen de uiterste kanten van de sluitklep dus niet worden gegomd.
Deze ruimte wordt namelijk gebruikt door de transportbandjes in de droogbaan van de enveloppenmachine (afbeelding links).

In het midden zien we de baan met enveloppen. Links en rechts daarvan lopen de transportbanden die de enveloppen tijdens het drogen vasthouden.

Uitsparing bij plano-enveloppen (vellenproductie)

Plano-envelop Plano-envelop Plano-enveloppen kunnen in bijna elke gewenste uitvoering worden gemaakt.
Soms worden deze met een taps toelopende achterkant (achterklep) geproduceerd, zoals links afgebeeld.
In dat geval kan het voorkomen dat de gomonderbreking meer naar het midden op de klep zit, waarbij de uiteinden van de klep dan wel zijn gegomd.
Ook hier is de reden dat er zich geen gom mag bevinden ter hoogte van de overlappende zijklepverlijming.

Uitsparing in de gegomde klep van kruissnit-enveloppen

Bij de envelop met kruissluiting (afbeeling links-onder) wordt de sluitklep nagenoeg nooit onder de onderklep gestoken. De punt van de sluitklep mag echter de zijklepverlijming niet overlappen.
Is dit wel het geval, dan is er kans dat na het produceren van dit soort enveloppen de gom week wordt door het vocht in de zijkleplijm.
Hierdoor kan de punt van de klep na volledige droging gaan verkleven op de achterzijde van de envelop.

Bij enveloppen met een couverthooggesloten vorm (afbeelding recht-onder) is het gebruikelijk dat de sluitklep onder de onderklep wordt gestoken.
De zijklepverlijming moet dus zijn aangebracht als in de afbeelding recht-onder, hier aangegeven dmv stippels.
Als de zijkleppen tot bovenaan worden doorgeplakt is er, net zoals beschreven bij de kruissluiting-envelop, kans op het vastplakken van de punt van de sluitklep op de achterzijde van de envelop.
Tevens is het dan niet mogelijk de sluitklep onder de onderklep te steken.

Kruissluiting      Couvert hoogsluiting
Afb. links: Kruissluiting Afb. rechts: Couvert hooggsloten. De zijklepverlijming is gestippeld aangegeven.

Kruissluiting en kromme enveloppen (torderen)

Omdat de basisvorm voor kruissluiting en couverthoogsluiting (CHS) schuin uit het papier wordt gesneden, kunnen de enveloppen gaan torderen (tegengesteld draaien om de as v/d envelop).
Dit komt omdat de papiervezels door het vocht in de zijkleplijm op de twee kleppen in tegengestelde schuine richting uitzetten.
Bij het nadrukken kan dit problemen geven.
Verklaring bij onderstaande afbeelding: DR = dwarsrichting van papier ; LR = langsrichting van papier.

Zie voor uitgebeide informatie over looprichting van papier en krulvorming het onderdeel Looprichting van papier.

Looprichting bij kruissluiting