JOHANNES SIMONS de HAAN
Geboren: CA. 1791 te Boer, gem. Franekeradeel.
Overleden op 11-5-1854 te Menaldumadeel
Gehuwd (23 jr) op 10-12-1814 te Tzum, gem. Franekeradeel met Trijntje Jacobs Tammenga (22 jr.) (ca 1792, Peins _
10-06-1823, Franekeradeel, 31 jr).
Ouders van Johannes:
Vader: Simon de Haan (ca. 1765 _ ?), gehuwd op 8-6-1788 te Ried met:
Moeder: Tjietske (Tjitske) Reinders (ca. 1765 _ ?).
Ouders van Trijntje:
Vader: Jacob Yedes Tammenga (1751 _ 31-12-1813).
Moeder: Antje Wybes (1751 _ 16-11-1826)
Broers / zusters:
Froukje Simons de Haan (ca. 1793 te Boer _ 26-12-1835, Barradeel (43 jr)) ¹ )
     -Gehuwd op 2-12-1813 te Tzum, gem. Franekeradeel met Rinze Rinzes (Rinse Rinses) de Beer (ca. 1789, Finkum, gem. Leeuwarderadeel _ 29-01-1867, Barradeel (79 jr))
          Rinze was de zoon van Rinze Gerlofs de Beer en Antje Rinzes.
 
Tettje (Tetje) Simons de Haan (18-6-1811, Franekeradeel _ 1-4-1886, Barradeel (74 jr))
     - Gehuwd op 17-06-1837 met Rinze Rinzes (Rinse Rinses) de Beer (ca. 1789, Finkum, gem. Leeuwarderadeel _ 29-01-1867, Barradeel (79 jr))
          Rinze was de zoon van Rinze Gerlofs de Beer en Antje Rinzes.
          Hij was eerder getrouwd geweest met Tettje's zuster, Froukje, die in 1835 was overleden.
Kinderen:
Tjietske Johannes de Haan ² ) (17-11-1814, Franekeradeel _ 21-4-1839 te Barradeel (24 jr)
     - Gehuwd op 12-5-1838 te Barradeel met Romke Wytzes Marra ³ ) (26-4-1815, Barradeel _ 8-2-1881, Barradeel).
          Romke was de zoon van Wytze Teunis Marra en Antje Romkes (Familienaam ook vermeld als "Feersma")
 
Symon Johannes de Haan (20-7-1816, te Boer _ 11-5-1854, Menaldumadeel).
     - Gehuwd op 26-5-1843 te Menadumadeel met Antje Heerkes (Herkes) Veeman (6-5-1821 _ 8-1-1882).

Info

¹ )Froukje overleed in het kraambed na de geboorte van haar levenloos kind op 26-12-1835.
Haar echtgenoot, Rinze Rinzes de Beer, hertrouwde na het overlijden van Froukje, met haar zuster, Tettje Simons de Haan op 17-6-1837.

²) Tjietske, geboren op 17-11-1814, werd erkend bij huwelijk van Johannes Simons de Haan en Trijntje Jacobs Tammenga d.d. 10-12-1814.
Uit het huwelijk van Tjietske de Haan en Romke Wytzes Marra werd een levenloos kind geboren op 6-4-1839 te Barradeel.
Twee weken na de geboorte van haar doodgeboren zoon overleed Tjietske op 21-4-1839.

³ ) Romke hertrouwde na het overlijden van Tjietske op 6-5-1843 te Barradeel met Martentje Hanenburg Elsinga.
Uit zijn 2e huwelijk met Martentje werden tussen 1843 en 1863 acht kinderen geboren.

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders