JOHANNES de HAAN
Geboren op 13 November 1848 te Beetgum, gem. Menaldumadeel.
Overleden op 9 November 1883 te Menaldumadeel.
Gehuwd op 23-5-1872 te Menaldumadeel met Janke Tjeerds Terpstra (ca. 1850, Menaldum _ 27-03-1929, Menaldumadeel (79 jr).
Ouders van Johannes de Haan:
Vader: Symon (Symen / Simon) Johannes de Haan (20-7-1816 _ 21-2-1858).
Moeder: Antje Heerkes (Herkes) Veeman (6-5-1821 _ 8-1-1882).
Ouders van Janke Tjeerds Terpstra:
Vader: Tjeerd Jans Terpstra.
Moeder: Trijntje Gosses Meerstra.
Broers / zusters:
Grietje de Haan (27-10-1844 - 24-5-1875)
     - Gehuwd op 18-5-1867 te Menaldumadeel met Sipke Pieters Miersma (18-1-1841, Beetgum _ 5-2-1913, Leeuwarderadeel).
          Sipke was de zoon van Pieter Hettes Miersma en Rinske Arjens Huisman.
 
Trijntje de Haan (06-10-1846 _ 21-2-1917)
     - Gehuwd op 22-5-1869 te Menaldumadeel met Gosse Tjeerds Terpstra (16-5-1845, Klooster Anjum _ 15-4-1915,
     Menaldumadeel).
          Gosse was de zoon van Tjeerd Jans Terpstra en Trijntje Gosses Meerstra.
 
Sjoerdtje de Haan (10-6-1851, Menaldumadeel _ ?)
 
Heerke de Haan (27-6-1853, Menaldumadeel _ 30-3-1861, Menaldumadeel)
 
Sjoerdtje de Haan (17-6-1856, Menaldumadeel _ 22-4-1934, Sneek).
     - Gehuwd op 5-5-1881 te menaldumadeel met Jan Groninger
Kinderen:
Tjeerdtje de Haan. (19-01-1880, Menaldum _ ?)
     - Gehuwd op 27-9-1907 te Menaldumadeel met Willem Roersma (29 jr), geboren te Menaldum.
          Willem Roersma was de zoon van Fokke Willems Roersma en Reintje Tjitzes Hesselius.
 
Trijntje de Haan. (14-1-1874, Menaldum _ ?)
     - Gehuwd op 14-5-1896 te Menaldumadeel met Theunis Hager (19-12-1871, Klooster Anjum _ ?).
          Theunis Hager was de zoon van Dirk Theunis Hager en Attje Tjeerds Bosma.
Symon de Haan. (03-08-1875, Menaldum _ ?)
     - Gehuwd op 5-6-1902 te Menaldumadeel met Janke Roersma (26 jr), geboren te Menaldum.
          Janke Roersma was de dochter van Fokke Willems Roersma en Reintje Tjitzes Hesselius.
 
Antje de Haan. (2-8-1877, Menadumadeel _ ?)

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders