Jan Jans Groninger
Geboren: 17 Februari 1820 te Vrouwenparochie (gemeente Het Bilt)
Overleden: 24 November 1859 te Leeuwarderadeel
Gehuwd met Romkje Jans Wybinga op 30 Mei 1850 te Leeuwarderadeel
Ouders
Vader: Jan Gerrits Groninger
Moeder: Taedske Jeppes
Broers / zusters:
Sjoerd Jansz Groninger (1814/15 - 28 Oktober 1815, Het Bildt (nog geen jaar oud))
 
Sjoerd Jansz Groninger (18 Februari 1817, Het Bildt - .. - .. - ....)
 
Lieuwe Jansz Groninger (28 Augustus 1822, Het Bildt - .. - .. - ....)
 
Trijntje Jansdr Groninger (28 Februari 1826, Vrouwenparochie, gem. Het Bildt - .. - .. - ....)
     - Gehuwd op 16-5-1850 te Het Bildt met Ysac Jacobs Bijlsma (ca. 1821, Vrouwenparochie _ ?).
          Ysac was de zoon van Jacob Ysacs Bijlsma en Berber Harmens.
Kinderen:
Taetske Groninger (21 Oktober 1851, Stiens - 18 December 1907, Menaldumadeel)
     - Gehuwd op 20-8-1881 te Tietjerksteradeel met Meindert Jans Gras ¹) (ca. 1858, Oenkerk _ 08-02-1939)
          Meindert was de zoon van Jan Hendriks Gras en Janke Meinderts van der Woude.
     Kinderen van Teatske en Meindert:
     1-Romkje Meinderts Gras (23-5-1882, Oenkerk _ ?). Gehuwd op 14-5-1904 met Evert Ridzerts Ritsma (ca. 1875 _ ?)
     2-Janke Gras (24-04-1886, Beetgum _ ?). Gehuwd op 03-10-1907 met Jan Westra (ca. 1884 _ ?)
 
Jan Groninger (29 Februari 1856 - 19 April 1921)
     - Gehuwd op 5 Mei 1881 te Menaldumadeel met Sjoerdtje de Haan
Info
¹) De familie naam "Gras" wordt in Genlias ook vermeld als "Gros".

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders