Jan Gerrits (Gerryts) Groninger
Geboren: .. - .. - ....
Overleden: .. - .. - ....
Gehuwd met Taedske Jeppes (ook bekend als Tietske Jippes (de Vries))
Ouders
Vader: ??
Moeder: ??
Broers / zusters:
??
Kinderen:
Sjoerd Jansz Groninger (1814/15 - 28 Oktober 1815, Het Bildt (nog geen jaar oud))
Sjoerd Jansz Groninger (18 Februari 1817, Het Bildt - ?)
     Gehuwd op 13 Mei 1847 met Antje Jacobs Bijlsma (¹) (13-1-1823 _ 6-11-1890)
Jan Jansz Groninger (17 Februari 1820, Het Bildt - 24 November 1859)
Lieuwe Jansz Groninger (28 Augustus 1822, Het Bildt - .. - .. - ....)
Trijntje Jansdr Groninger (28 Februari 1826, Vrouwenparochie, gem. Het Bildt - 1 Mei 1872, Leeuwarderadeel)
     - Gehuwd op 16-5-1850 te Het Bildt met Ysac Jacobs Bijlsma (¹) (27-07-1820 _ 08-08-1877).
          Ysac was de zoon van Jacob Ysacs Bijlsma en Berber Harmens van Keimpema.
Info
(¹) Antje Jacobs Bijlsma was de broer van Ysac Jacob Bijlsma.
Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders