Hielke Boersma
Hielke (Hylke) Boersma

HIELKE (Hylke) BOERSMA
Geboren op 20 Augustes 1822 te Heeg, gem. Wymbritseradeel.
Overleden op 1 Februari 1901 te Heeg.
Gehuwd 20 November 1858 te Heeg met Taatje Berends (Beerends) Bakker (11-9-1831, Sneek _ 18-1-1912, Heeg).
Ouders:
Vader: Onbekend
Moeder: Hendrikjen Hielkes Boersma (26-6-1796, Heeg _ 09-08-1826, 30 jr.). ¹)
Kinderen:
Berend Boersma (1-11-1859, Heeg _ 26-10-1928, Sneek).
     - Gehuwd met Margje Talman (Tolman) op 26 Mei 1888 te Wymbritseradeel
          Margje was de dochter van Tjibbe (Tjebbe) Jans Talman (Tolman) (22-1-1826 _ 28-10-1894) en
          Antje Hendriks Zeilstra (Zielstra / Zijlstra) (6-10-1829 _ 16-12-1907)
 
Taede Boersma (10-12-1864, Wymbritseradeel - ?)
 
Thomas Boersma (09-08-1867, Wymbritseradeel _ 23-9-1943, Heeg ).
     - Gehuwd te Lemsterland op 11-6-1914 met Grietje Boelsma (24-7-1876, Schoterland _ 29-9-1965)
          Grietje was de dochter van Auke Boelsma en Klaasje Annes van der Zee.
 
Hendrik Boersma (28-6-1870, Wymbritseradeel _ ?)
 
Ytzen Boersma (26-5-1874, Wymbritseradeel _ 19-12-1960, Heeg).
 
Folkert Boersma ²) (26-3-1862, Wymbritseradeel _ 2-1-1958, Veenwouden).
     - Gehuwd te Lemsterland op 8-5-1891 met Helmina Anna Visser ³ ) (26-12-1854, Oosterzee _ ?).
          Helmina was de dochter van Bauke Martens Visser en Grietje Anthoons Vissing.
Info

¹) Hendrikjen Hielkes Boersma werd volgens de "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Heeg, doop 1605-1811" gedoopt op 1 Juli 1796 te Heeg.
Zij was de dochter van Hylke Hiddes en Antje Hendriks.

In de geboorteakte van haar zoon Hielke staat o.a. dat de geboorte om half zes des morgens plaatsvond en dat de moeder (Hendrikjen Hielkes Boersma) zonder beroep te Heeg woonde en 25 jaar oud was. De geboorte werd aangegeven door de 44-jarige schipper Siebren Jetzes Reijenga. Getuigen waren 2 veldwachters. De vader is niet bekend.

Hielke en Taatje liggen begraven op de hervormde begraafplaats te Heeg.
In dit graf liggen ook hun zonen Folkert, Thomas en diens vrouw Grietje Boelsma begraven.

²) Folkert Boersma was predikant van de Gereformeerde kerk te Bozum.

³ ) Helmina was op 14-5-1879 eerder gehuwd met Klaas Visser.


Grafsteen van Hielke Boersma en Taatje Bakker
Grafsteen van Hielke Boersma en Taatje Bakker.

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders