Helmina Anna Visser
Helmina (Hermina) Anna Visser

HELMINA (Hermina) ANNA VISSER
Geboren op 26 December 1854 te Oosterzee, gem. Lemsterland.
Overleden op 19 Oktober 1939 te Dantumadeel, 84 jaar.
Gehuwd (1) op 14 Mei 1879 te Lemsterland met Klaas Visser (5-3-1841, Oosterzee _ 01-09-1886, Lemsterland).
Gehuwd (2) op 8 Mei 1891 te Lemsterland met Folkert Boersma ¹) (20-3-1862 _ 2-1-1958).
Ouders van Helmina:
Vader: Bauke Martens Visser
Moeder: Grietje (Margriette) Anthoons Vissing.
Ouders van Klaas Visser:
Vader: Wieger Migchiels (Michiels) Visser (ca. 1802 _ 26-08-1886).
Moeder: Magcheltje( Machteltje) Elings Koopmans (ca. 1806 - 12-07-1888).
Broers/zusters van Helmina:
Aukjen Visser 17-2-1853, Oosterzee, Lemsterland _ 25-4-1928, Meppel).
     - Gehuwd op 7-5-1880 te Lemsterland met Jelte Bosma, (ca. 1853, Schoterland _ 21-01-1946, Kampen, 93 jr).
          Jelte was de zoon van Andries Annes Bosma en Sjoukjen Jeltes Hornstra.
          (Aukjen woonde ten tijde van haar overlijden in Kampen).
 
Jitske Visser (13-12-1856, Oosterzee, Lemsterland _ 22-4-1859, 2 jr.)
 
Anthonia Visser (4-12-1858, Oosterzee, Lemsterland _ ?).
 
Anthoon Visser (15-7-1861, Oosterzee _ ?).
Kinderen (uit haar 1e huwelijk met Klaas Visser):
Machteltje Hanna Visser (3-2-1880, Lemsterland _ < 1883)
 
Machteltje Hanna Visser (18-11-1883, Oosterzee, Lemsterland _ 11-6-1931, Leeuwarden).
     - Gehuwd op 6-9-1906 te Leeuwarderadeel met Jan Bolman (ca. 1883, Leeuwarden _ ?).
          Jan was de zoon van Claas Wybe Bolman en Lucia Cornelia van Almelo.
 
Anna Margaretha Klaasje Visser (14-1-1886, Lemsterland _ ?).
     - Gehuwd op 10-4-1913 te Geldermalsen met Willem Frederik Geerds ²) (ca. 1875, Pieterburen _ ?).
          Willem was de zoon van Geert Geerds en Janna Haverkamp
Kinderen (uit haar 2e huwelijk met Folkert Boersma):
Baukje Martha Boersma (29-11-1891, Lemsterland _ ?).
     - Gehuwd op 24-4-1919 te Baarderadeel met Yeme Tiemersma (ca. 1896, Bozum _ ?).
          Yeme was de zoon van Jacob Sakes Tiemersma en Grietje Yemes Strikwerda.
Info

¹) Folkert Boersma was predikant van de Gereformeerde kerk te Bozum.

²) Willem Frederik Geerds, de schoonzoon van Helmina, was predikant, evenals zijn vader, Claas Wybe Bolman.
Mogelijk is dit aanleiding geweest tot Helmina's 2e huwelijk (na het overlijden van haar man, Klaas Visser) met Folkert Boersma, die eveneens predikant was.
Zij bevond zich immers al in predikanten-kringen.


Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders