HEIN HEERKES VEEMAN
Geboren op 30 December 1833 te St. Annaparochie.
Overleden op 9 November 1894 te Het Bildt (60 jr).
Gehuwd (1) op 27 Augustus 1857 te Het Bildt met Baukje Faber (ca. 1832, Britsum _ 7-12-1857, Het Bildt).
Gehuwd (2) op 2 Mei 1861 te Het Bildt met Dirkje Terpstra (1-6-1836, Tzummarum _ 30-4-1897).
Ouders van Hein:
Vader: Heerke Sjoerds Veeman (ca. 1795, Marssum _ 31-3-1848, Het Bildt).
Moeder: Grietje Heins Dijkstra (ca. 1800, Marssum _ ?).
Ouders van Baukje Faber:
Vader: Lykle (Lykele) Tjeerds Faber ¹) (ca. 1793, Britsum _ 6-7-1865, Het Bildt, 72 jr.), gehuwd op 27-06-1819 met:
Moeder: Sytske Tjallings Lyklama (Lyklema) (ca. 1795, Aalsum _ 14-7-1840, Het Bildt, 45 jr.).
Ouders van Dirkje Terpstra:
Vader: Jan Pieters Terpstra (? _ ?), gehuwd op 14-11-1835 met:
Moeder: Saapke Jans Boersma (ca. 1796 _ 06-02-1878).
Broers / zusters:
Antje Heerkes Veeman. (6-5-1821, Marssum _ 8-1-1882, Menaldumadeel (60 jr.))
     - Gehuwd op 26-5-1843 te Menaldumadeel met Symon (Symen / Simon) Johannes de Haan (20-7-1816 _ 21-2-1858).
          Symon was de zoon van Johannes Simons de Haan en Trijntje Jacobs Tammenga (ca 1792, Peins .
Hein Heerkes Veeman. (15-11-1822, Menaldumadeel _ 10-10-1828, Menaldumadeel)
 
Trijnte Heerkes Veeman. (3-7-1826, Menaldum _ 12-4-1886, Menaldumadeel (59 jr))
     - Gehuwd op 8-5-1850 te Menaldumadeel met Pieter Foppes de Vries (4-5-1826, Beetgum _ 5-7-1893, Menadumadeel).
          Pieter was de zoon van Foppe Pieters de Vries en Rinske Jacobs Hiemstra.
 
Hein Heerkes Veeman. (6-8-1830, Het Bildt _ 19-12-1833, Het Bildt).
Kinderen (uit het 2e huwelijk van Hein met Dirkje Terpstra):
Jan Veeman (13-12-1861, Het Bildt _ 7-1-1862, Het Bildt) ² )
 
Pieter Veeman (18-12-1861, Het Bildt _ 25-2-1862, Het Bildt) ² )
 
Jan Veeman (18-13-1863, Het Bildt _ 21-5-1865)
 
Grietje Veeman (4-8-1864, St. Annaparochie, Het Bildt _ 29-01-1917)
     - Gehuwd 13-12-1888 te Franekeradeel met Aebe Smit (14-9-1860, Franeker _ ?)
          Aebe was de zoon van Jan Smit en Sibbeltje Bakker.
 
Saapke Veeman (3-11-1865, Het Bildt _ 06-10-1929, Leeuwarden).
     - Gehuwd 10-5-1900 te Het Bildt met Johannes de Haan (16-10-1867, Beetgum _ ?).
          Johannes was de zoon van Auke Johannes de Haan en Sybetje Andries Wassenaar.
 
Jan Veeman (5-8-1867, St. Annaparochie, Het Bildt _ 19-02-1939).
     - Gehuwd op 7-5-1891 te Menaldumadeel met Evertje Bruinsma, (28-05-1869, Engelum _ 11-09-1934, 65 jr.).
          Evertje was de dochter van Jan Annes Bruinsma en Taetske Klazes Jepma.
 
Pieter Veeman (15-11-1868, St. Annaparochie, Het Bildt _ 14-06-1938).
     - Gehuwd op 10-5-1900 te Het Bildt met Hyke Jans Bruinsma (20-06-1874, Wijns _ 25-03-1906, Leeuwarderadeel,31 jr.).
          Hyke was de dochter van Jan Hommes Bruinsma en Trijntje Alderts Bergstra.
 
Antje Veeman (22-3-1870, Het Bildt _ ?).
     - Gehuwd op 11-5-1893 te Menaldumadeel met Wybren Veeman, (16-1-1871, Marssum _ 20-09-1931, 60 jr.).
          Wybren was de zoon van Sjoerd Sybes Veeman (27-09-1831_?) en Sytske Johans Winkler, gehuwd op 28-04-1855.
 
Botje Veeman (13-9-1871, Het Bildt _ 31-8-1876)
 
Sjoerd Veeman (12-10-1873, Het Bildt _ 27-5-1893)
 
Eelke Veeman (27-3-1875, Het Bildt _ ?)
 
Botte Veeman (12-12-1876, Het Bildt _ 31-3-1882)
 
Trijntje Veeman (4-4-1881, St. Annaprochie, Het Bildt _ > 1907).
     - Gehuwd op 8-5-1902 te menaldumadeel met Johannes Annes de Vries (11-12-1876, Bergum _ ?)
          Johannes was de zoon van Anne Pieters de Vries en Minke Johannes Nieuwland.
Info

¹) Baukje's vader, Lykle (Lykele) Tjeerds Faber, hertrouwde na het overlijden van Sytske Tjallings Lyklama (Lyklema) op 10-8-1848 met Corneliske Hylkes Visser, 44 jr, dochter van Hylke Wiegers Visser en Riemke Leeukes.
²) Ten aanzien van Jan en Pieter Veeman valt op, dat er volgens de akten vijf dagen verschil zit (13-12-1861 / 18-12-1861) tussen de geboorte van beide jongens.
Beiden hebben dezelfde ouders en zouden in dezelfde maand en hetzelfde jaar zijn geboren.
Genlias - Tresoar, bij monde van Johan Steendam, meldde - in reactie op een daarover gezonden e-mail - hierover het volgende:
 
Hartelijk dank voor uw mail. Curieus geval, want het lijkt hier inderdaad te gaan om een tweeling die met enkele dagen verschil is geboren.
In de akte staat bij Jan dat hij geboren is op 13 december "des morgens ten half negen ure" en bij Pieter dat hij geboren is op 18 december "des avonds ten zeven ure".
Het zou ook nog kunnen dat er destijds een fout is gemaakt bij het opmaken van de akte, maar dat lijkt mij wat onwaarschijnlijk omdat de ene akte genummerd is 280 en de andere 284.
Dan zouden de daartussen liggende akten ook verkeerd gedateerd moeten zijn.
 
Met vriendelijke groet,
 
Johan Steendam, Tresoar.
Wellicht is er desalniettemin een fout in de gegevens geslopen, waarbij in één van de data een 3 voor een 8, of een 8 voor een 3 is aangezien, zodat de geboortedatum van beide zoons 13-12 1861 of 18-12-1861 is geweest .

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders