HEERKE SJOERDS VEEMAN
Geboren ca. 1795 te Marssum.
Overleden op 31-3-1848 te Het Bildt.
Gehuwd (25 jr) op 29-11-1820 te Menaldumadeel met Grietje Heins Dijkstra (ca. 1800, Marssum _ 06-05-1875, 74 jr.).
Ouders van Heerke Sjoerds Veeman:
Vader: Sjoerd Sybes Veeman (ca. 1762 _ 26-11-1824)
Moeder: Antje Heerkes.(ca. 1765 _ ?)
Ouders van Grietje Heins Dijkstra:
Vader: Hein Heins Dijkstra.
Moeder: Trijntje Jans Bakker.
Broers / zusters::
Janke Sjoerds Veeman. (ca. 1799, Marssum _ 08-05-1889, Menaldumadeel)
     -Gehuwd (20 jr) op 16-5-1819 te Menaldumadeel met Andries Andries Nieuwland (27 jr) geboren te Marssum.
          Andries was de zoon van Andries Jacobs Nieuwland en Antje Beerents Faber.
 
Anne Sjoerds Veeman. (ca. 1800, Marssum _ 24-04-1863, Menaldumadeel, 62 jr.).
     -Gehuwd op 27-6-1827 te Menaldumadeel met Symontje Hendriks Faber (ca. 1809 _ 20-08-1878, Menaldumadeel, 69 jr)
     , geboren te Jellum, gem. Baarderadeel.
         Symontje was de dochter van Hendrik Beerents Faber en Geertje Meines Meinsma.
Stiefbroers / stiefzusters (uit het 1e huwelijk van Sjoerd Sybes Veeman met Jetske Anskes):
Jetze Sjoerds Veeman. ¹ ) (ca. 1791, Marssum _ 28-02-1881, Het Bildt), 89 jr.
     - Gehuwd op 1-9-1813 te Menaldumadeel met Lijsbeth Reinders Rijsinga (20 jr), geboren te Deinum.
          Lijsbeth was de dochter van Reinder Bokkes Rijsinga en Baukje Beernts Faber.
Kinderen:
Antje Heerkes (Herkes) Veeman (6-5-1821, Marssum _ 8-1-1882, Menaldumadeel (60 jr)
     - Gehuwd op 26-5-1843 te Menaldumadeel met Symon (Symen / Simon) Johannes de Haan (20-7-1816 _ 21-2-1858).
 
Hein Heerkes Veeman. (15-11-1822, Menaldumadeel _ 10-10-1828, Menaldumadeel)
 
Trijntje Heerkes Veeman. (3-7-1826, Menaldum _ 12-4-1886, Menaldumadeel (59 jr))
     - Gehuwd op 8-5-1850 te Menaldumadeel met Pieter Foppes de Vries (4-5-1826, Beetgum _ 5-7-1893, Menadumadeel).
          Pieter was de zoon van Foppe Pieters de Vries en Rinske Jacobs Hiemstra.
 
Hein Heerkes Veeman. (6-8-1830, Het Bildt _ 19-12-1833, Het Bildt).
 
Hein Heerkes Veeman. ² ) (30-12-1833, St. Annaparochie _ 9-11-1894, Het Bildt (60 jr))
     - Gehuwd (1) op 27-8-1857 te Het Bildt met Baukje Faber (ca. 1832, Britsum _ 7-12-1857, Het Bildt).
          Baukje was de dochter van Lykle Tjeerds Faber en Sytske Tjallings Lyklama.
     - Gehuwd (2) op 2-5-1861 te Het Bildt met Dirkje Terpstra (1-6-1836 _ 30-4-1897).
          Dirkje Terpstra was de dochter van Jan Pieters Terpstra en Saapke Jans Boersma.

Info

¹ )Heerkes vader, Sjoerd Sybes Veeman, was eerder op 21-6-1789 te Boksum getrouwd met Jetske Anskes (ca. 1765 _ 1-9-1791, Marssum).
Na het overlijden van Jetske Anskes hertrouwde Sjoerd Sybes Veeman op 17-2-1793 te Marssum met Antje Heerkes.
Bron: www.erfskipterpdoarpen.nl


Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders