GRIETJE de HAAN
Geboren op 27 Oktober 1844 te Beetgum, gem. Menaldumadeel.
Overleden op 24- Mei 1875 te Leeuwarderadeel.
Gehuwd op 18 Mei 1867 te Menaldumadeel met Sipke Pieters Miersma (18-1-1841, Beetgum _ 5-2-1913, Leeuwarderadeel).
Ouders van Grietje de Haan:
Vader: Symon (Symen / Simon) Johannes de Haan (20-7-1816 _ 21-2-1858).
Moeder: Antje Heerkes Veeman (6-5-1821 _ 8-1-1882).
Ouders van Sipke Pieters Miersma:
Vader: Pieter Hettes Miersma.
Moeder: Rinske Arjens Huisman
Broers / zusters:
Trijntje de Haan (06-10-1846 _ 21-2-1917)
     - Gehuwd op 22-5-1869 te Menaldumadeel met Gosse Tjeerds Terpstra (16-5-1845, Klooster Anjum _ 15-4-1915,
     Menaldumadeel).
          Gosse was de zoon van Tjeerd Jans Terpstra en Trijntje Gosses Meerstra.
 
Johannes de Haan (13-11-1848 _ 09-11-1883)
     - Gehuwd op 23-5-1872 te Menaldumadeel met Janke Tjeerds Terpstra (23-6-1849, Menaldum _ 27-3-1929, Menaldum).
          Janke was de dochter van Tjeerd Jans Terpstra en Trijntje Gosses Meerstra.
 
Sjoerdtje de Haan (10-6-1851, Menaldumadeel _ ?)
 
Heerke de Haan (27-6-1853, Menaldumadeel _ 30-3-1861, Menaldumadeel)
 
Sjoerdtje de Haan (17-6-1856, Menaldumadeel _ 22-4-1934, Sneek).
     - Gehuwd op 5-5-1881 te menaldumadeel met Jan Groninger
Kinderen:
Pieter Miersma. (4-4-1868, St. Annaparochie _ ?).
     - Gehuwd op 21-5-1892 te Leeuwarderadeel met Dieuwke Kuipers (25 jr), geboren te Berlikum, gem. Menaldumadeel.
          Dieuwke was de dochter van Thomas Jans Kuipers en Jetske Jacobus van Dijk.
 
Rinske Miersma. (4-5-1872, Menaldumadeel _ 27-5-1872, Menaldumadeel. (3 weken oud))
 
Rinske Miersma. (5-9-1873, Menaldum, gem. Menaldumadeel._ ?)
     - Gehuwd op 13-5-1899 te Leeuwarderadeel met Hessel Zijlstra (29 jr), geboren te Blija, gem. Ferwerderadeel.
          Hessel was de zoon van Martens Hessels Zijlstra en Wytske Betses Stienstra.
 
Symon Miersma. (1-8-1870, Menaldumadeel _ ?).
     - Gehuwd op 25-5-1901 te Leeuwarderadeel met Minke Dijkstra (26 jr), geboren te Finkum.
          Minke was de dochter van Sjouke Sjoukes Dijkstra en Gepke Reinders Appeldoorn.

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders