Terug

Grafsteen Hielke Boersma en Taatje Bakker
De grafsteen van Hielke Boersma en Taatje Berends Bakker op de hervormde begraafplaats te Heeg.
De naam van Taatje is ten onrechte als "Taartje" gespeld.

Terug