Naar stamboom1  Naar stamboom2  Naar alfabetisch namenovezicht  Naar Index 

ALGEMENE INFORMATIE m.b.t. DEZE STAMBOOM

Inhoud:
Introductie
Herkomst van de naam "Boender"
Hoe de stamboom te gebruiken
Bijzondere familierelaties
Benaming voorouders

Introductie
In dit onderdeel zijn de stamboomgegevens van mijn familie - Boender en Groninger - opgenomen.


Herkomst van de naam Boender (Houcxewegh)

De tot nu toe oudst achterhaalde voorvader met de naam Boender had als toevoeging "Houcxewegh", soms ook geschreven als Houcxewech.
Dit was Cornelis Adriaansz (of Ariensz) Boender (Houcxewegh), zoon van Adriaan Cornelisz.

Houcxeweg is de oude schrijfwijze voor Hoekseweg, en een boender is de oude benaming voor bunder (ook wel bonder genoemd), de oude aanduiding voor de oppervlakte van een stuk land.

Op de website http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/Van%20Tongelen.htm staat een verslag uit Januari 1654 - waarschijnlijk de bepalingen die waren opgenomen in een testament - waarin op vergelijkbare wijze een perceel land wordt beschreven, gelegen aan de "Hooghenweg":
NGB 14278 - 7/1/1654
"Henri Goris wederom aan de weduwe van Jans Van Tongelen te overstaan van Cornelis Van Nuffelenen enz."
"Item sal den huerman het lant te weten het boender bij den Hooghen wegh met het dagm. op den Hooghenweg te gedelte zaaien en te geven aan de verhuurder van vijf hoopen die twee..." enz.

Op basis van deze gegevens is het aannemelijk dat Cornelis Adriaansz Boender (Houcxewegh) de eigenaar was van een bunder (boender) land, gelegen aan de Hoekseweg, en op deze wijze met voornoemde naamgeving werd aangeduid.

Naar top
De stamboom
De basis voor de stamboom is verdeeld over twee stroomdiagrammen, te weten:
- STAMBOOM1: een stroomdiagram van 2007 tot 1754. (klik HIER voor stroomdiagram (1)
- STAMBOOM2: Een stroomdiagram van 1754 tot ca. 1550. (klik HIER voor stroomdiagram (2)

Vanuit uit de stroomdiagrammen wordt gelinkt naar de diverse voorouders en hun verwanten

Alle voorkomende personen zijn tevens terug te vinden in een alfabetisch gesorteerde namenlijst.
De personen in die lijst zijn niet altijd hoofdpersonen, maar kunnen ook andere, niet volledig uitgewerkte familieleden zijn zoals een broer, zuster, kind, kleinkind, schoonvader of schoonmoeder. In dat geval staat de gezochte naam niet in de kop van de pagina, maar verderop in het geopende bestand en kan worden gevonden met Ctrl+F.

De gegevens die in deze stamboom zijn verwerkt, werden voor een deel beschikbaarbaar gesteld door mijn broer Henk, die deze gegevens op zijn beurt weer voor een deel kreeg uit informatie en documenten van andere familieleden.
Een groot aantal gegevens is achterhaald en/of vergeleken met gegevens op de website Genlias.

Veel van de beschikbare gegevens zijn ook vergeleken met gegevens op diverse, genealogisch georiënteerde websites.
Hierbij is vastgesteld dat zowel voor- als achternamen soms verschillend worden geschreven en dat geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata kunnen variëren.

In deze gevallen zijn overeenkomstige namen van voorouders en nakomelingen doorslaggevend geweest voor opname in deze stamboom.

De gegevens in de stamboom staan gerangschikt in oplopende volgorde, te beginnen met de oudste achterhaalde stamvaders.
In de datasheets zijn de namen van mijn voorouders vet gedrukt weergegeven.

Naar top

Bijzondere familierelaties:

Soms vertakken familiebanden zich ten gevolge van huwelijken, om na een aantal generaties weer bij elkaar te komen.
In dit onderdeel is een aantal stroomschema's met zulke "kringlooprelaties"opgenomen.

Klik hier om de aanwezige kringlooprelaties te bekijken.
Door op de namen te klikken die in de stroomschema's zijn opgenomen, wordt u doorgelinkt naar de gegevens van die personen.

N.B.:
De personen in de stroomschema's zijn niet altijd hoofdpersonen, maar kunnen ook andere, niet nader uitgewerkte familieleden zijn zoals een broer, zuster, kind, schoonvader of schoonmoeder. In dat geval staat de gezochte naam niet in de kop van de pagina, maar verderop in het geopende bestand en kan worden gevonden met Ctrl+F.

Naar top
De omschrijvingen van voorouders (t/m de 32e generatie) zijn hieronder opgenomen, te weten:
1. ouders (vader, moeder)
2. grootouders (grootvader, grootmoeder)
3. overgrootouders (overgrootvader, enz)
4. betovergrootouders (betovergrootvader, enz
5. oudouders (oudvader, enz)
6. oudgrootouders
7. oudovergrootouders
8. oudbetovergrootouders
9. stamouders
10. stamgrootouders
11. stamovergrootouders
12. stambetovergrootouders
13. stamoudouders
14. stamoudgrootouders
15. stamoudovergrootouders
16. stamoudbetovergrootouders
17. edelouders
18. edelgrootouders
19. edelovergrootouders
20. edelbetovergrootouders
21. edeloudouders
22. edeloudgrootouders
23. edeloudovergrootouders
24. edeloudbetovergrootouders
25. edelstamouders
26. edelstamgrootouders
27. edelstamovergrootouders
28. edelstambetovergrootouders
29. edelstamoudouders
30. edelstamoudgrootouders
31. edelstamoudovergrootouders
32. edelstamoudbetovergrootouders
Naar top
Naar stamboom1  Naar stamboom2  Naar alfabetisch namenovezicht  Naar Index