FROUKJE SIMONS de HAAN
Geboren: ca. 1793 te Boer, gem. Franekeradeel.
Overleden op 26-12-1835 te Barradeel op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd (19 jr) op 2-12-1813 te Tzum, gem. Franekeradeel met Rinze Rinzes (Rinse Rinses) de Beer (ca. 1789, Finkum, gem. Leeuwarderadeel _ 29-01-1867, Barradeel (79 jr))
Ouders van Froukje:
Vader: Simon de Haan (ca. 1765 _ ?), gehuwd op 8-6-1788 te Ried met:.
Moeder: Tjietske Reinders (ca. 1765 _ ?).
Ouders van Rinze:
Vader:Rinze Gerlofs de Beer.
Moeder: Antje Rinzes.
Broers / zusters:
Johannes Simons de Haan (ca. 1791 te Boer _ 11-5-1854, Menaldumadeel).
     -Gehuwd (23 jr) op 10-12-1814 te Franekeradeel met Trijntje Jacobs Tammenga (22 jr), geboren te Peins.
          Trijntje was de dochter van Jacob Yedes Tammenga en Antje Wybes
 
Tettje (Tetje) Simons de Haan (18-6-1811, Franekeradeel _ 1-4-1886, Barradeel (74 jr))
     - Gehuwd op 17-06-1837 met Rinze Rinzes (Rinse Rinses) de Beer (ca. 1789, Finkum, gem. Leeuwarderadeel _ 29-01-1867, Barradeel (79 jr))
          Rinze was de zoon van Rinze Gerlofs de Beer en Antje Rinzes.
Kinderen:
Antje de Beer. (19-5-1814, Barradeel _ 07-08-1845, Barradeel) 45 jr.
     -Gehuwd op 28-04-1866 te Barradeel met Jan Herrema.
 
Tjetske (Tjitske) de Beer. (16-2-1816, Minnertsga, gem. Barradeel _ 10-7-1817)
 
Tjitske de Beer. (30-9-1817, Barradeel _ 11-06-1896)
     -Gehuwd op 5-1-1861 met Jacob Ydes Koopmans (ca. 1799, Ferwerd _ ?)
          Jacob was de zoon van Yde Dirks Koopmans en Jantje Jacobs.
 
Rinske de Beer. (22-1-1820, Barradeel _ 25-9-1824)
 
Gerlof de Beer. (25-5-1822, Barradeel _ 09-12-1876)
     -Gehuwd op 10-09-1856 te Barradeel met Wypkje Roelofs Zuidema (? - ?)
 
Grietje de Beer. (18-3-1824, Barradeel _ 06-04-1845, Barradeel) 20 jr.
 
Symon (Simon)de Beer. (20-10-1826, Barradeel _ 11-02-1904) 77 jr.
     -Gehuwd op 14-5-1853 te Baarderadeel met Sjoukjen Johannes de Groot (22 jr), geboren te Jorwerd (? - ?).
          Sjouken was de dochter van Johannes Hanzes de Groot en Lipkjen Eelzes Bijlsma.
 
Rinske de Beer. (17-9-1829, Barradeel _ 03-10-1829)
 
Rinse de Beer. (4-11-1832, Barradeel _ 24-10-1900) 67 jr., ongehuwd
 
NN (levenloos kind). Geboren en overleden op 26-12-1835.

Info
Froukje Simons de Haan overleed in het kraambed na de geboorte van haar levenloos kind op 26-12-1835.
Haar echtgenoot, Rinze Rinzes de Beer, hertrouwde na het overlijden van Froukje, met haar zuster, Tettje Simons de Haan op 17-6-1837.

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders