ENVELOPPEN & PAPIER

De informatie over enveloppen wordt bijna dagelijks bijgewerkt.
Bezoek daarom dan ook regelmatige deze site.

In dit onderdeel zijn de hoofdgroepen opgenomen die met name over enveloppen en papier gaan.
Voor specifieke onderwerpen of trefwoorden kan de INDEX worden geraadpleegd.
In elke pagina is bovenaan een "NAAR INDEX"-button opgenomen.

Main-items:
 
HISTORISCHE GEGEVENS:
- Historie van de envelop en postverwerking in Engeland en Amerika.
- Historie van de postverwerking in Nederland.
 
ENVELOPPEN & PAPIER
- Enveloppenproductie - PLANO.
- Enveloppenproductie - ROLLEN.
- Papier- en Enveloppen termen. (zie voor alle steekwoorden de Index)
 
SUB-ITEMS GRAFISCHE- en TECHNISCHE PAPIER- en ENVELOPPENINFORMATIE
- Chloorvrij papier.
- Deformatie.
- Enveloppenmachines. (in bewerking)
- Full-colour druk.
- Looprichting van papier en envelopen.
- Moiré.
- NEN 2728-norm
- Papier- en enveloppenformaten.
- Rasterwalsen tbv flexo-druk.
- Uitsparing in gegomde kleppen