Douwe Annes Bruinsma
Geboren: 14 September 1820 te Britsum, gemeente Leeuwarderadeel.
Overleden: 29 September 1888 te Menaldumadeel, 68 jaar.
Gehuwd (1) op 19-05-1852 te Menaldumadeel met Trijntje Sipkes Hiemstra (15-8-1828, Engelum _ 22-04-1861).
Gehuwd (2) op 15 December 1864 te Menaldumadeel met Romkje Jans Wybenga (Wybinga / Wiebenga)
Ouders van Douwe Annes Bruinsma:
Vader: Anne Tjeerds Bruinsma.
Moeder: Doetje Keimpes Marinus.
Ouders van Trijntje Sipkes Hiemstra :
Vader: Sipke Botes Hiemstra.
Moeder: Douwke Foppes Talsma (Dieuwke Foppes Tolsma)
Ouders van Romkje Jans Wybenga :
Vader: Jan Wybes (Wiebes) Wybinga (Wiebenga) (ca. 1788 _ 25-05-1834, Leeuwarden, 46 jr.)
Moeder: Jiettje (Jitske/Jeltje/Jetske/Jittje) Hilbrands Brandsma (ca. 1798, Leeuwarderadeel _ 13-11-1878, 80 jr.)
Broers / zusters:
Tjeerd Annes Bruinsma (27-01-1814, Britsum _ 25-03-1856, Leeuwaderadeel, 42 jr.).
     - Gehuwd op 5-5-1836 te Leeuwarderadeel met Pietje Keimpes Dijkstra (ca. 1810, Lekkum _ 22-03-1848,
     Leeuwarderadeel, 38 jr.).
          Pietje was de dochter van Keimpe Sybes Dijkstra en Beitske Feyes Humalda.
 
Jan Annes Bruinsma (12-03-1818, Britsum _ 25-07-1888, Menaldumadeel, 70 jr.)
     - Gehuwd op 9-5-1849 te Menaldumadeel met Taetske Klazes Jepma (31-03-1831, Engelum _ 13-02-1880,
     Menaldumadeel, 48 jr.)
          Taetske was de dochter van Klaas Everts Jepma en Janke Aukes Tolsma.
 
Jeltje Bruinsma (10-8-1823, Britsum _ 11-3-1857, Leeuwarderadeel, 33 jr., ongehuwd.
 
Wytske Annes Bruinsma (24-03-1828, Britsum _ 22-06-1895, Leeuwarderadeel, 67 jr.)
     - Gehuwd op 30-4-1863 te Leeuwarderadeel met Myntje (Mijntje) Jouws Keuning (16-02-1820, Cornjum, _ 19-05-1891,
     Leeuwarderadeel, 71jr.)
          Myntje was de zoon van Jouw Myntjes Keuning en Joukje Jochums Bloemendal.
 
Baukje Annes Bruinsma (14-05-1832, Britsum _ 28-01-1902, Leeuwrderadeel, 69 jr.)
     - Gehuwd op 18-11-1868 te Leeuwarderadeel met Theunis Freerks Faber (21-01-1837, Berlikum _ 27-11-1908,
     Leeuwarderadeel, 71 jr.)
          Theunis was de zoon van Freerk Rienks Faber en Trijntje Theunis Vellinga.
Kinderen (uit het huwelijk van Douwe en Trijntje Sipkes Hiemstra:
Sipke Bruinsma (13-03-1853, Menaldumadeel _ 08-05-1853).
 
Dieuwke Bruinsma ( 20-07-1854, Menaldumadeel _ 19-06-1924, Menaldumadeel, 69 jr. Ongehuwd).
 
Jeltje Bruinsma ( 02-02-1857, Menaldumadeel _ 07-03-1857, Menaldumadeel, 1 mnd.).
 
Geertje Bruinsma ( 02-02-1857 Menaldumadeel _ 05-02-1857, Menaldumadeel, 3 dgn.).
 
Sipke Bruinsma (13-07-1858, Engelum _ 25-03-1925, Menaldumadeel, 66 jr.).
     - Gehuwd op 22-5-1884 te Menaldumadeel met Sytske Smidt (03-08-1856, Het Bildt _ 25-02-1927, Pingjum, 70 jr.)
          Sytske was de dochter van Pieter Pieters Smidt en Maartje de Jong.
Kinderen (uit het huwelijk met Romkje Jans Wybenga:
Taetske Groninger (21-10-1851 - 18-12-1907)
 
Jan Groniner (29-2-1856 - 19-4-1921)
     - Gehuwd op 5-5-1881 te Menaldumadeel met Sjoerdtje de Haan (17-6-1856, Menaldum _ 22-4-1934, Sneek)

Info
De familienaam Wybenga komt in Genlias voor als: Wybenga en als Wiebenga.
Bij de geboorteaangifte van Jan Jans Wiebinga ( 12-10-1818) staat in de akte vermeld, dat de vader tekent met "Wybenga".

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders