DOORZICHTREGISTER

Wat is doorzichtregister?

Doorvallend licht Bij doorzichtregister zijn aan beide zijden van een vel papier twee verschillende afbeelding gedrukt.
Vaak zijn dit schijnbaar willekeurige vormen, maar als we dit vel tegen het licht houden, en we kijken door het papier heen, dan vormen de twee verschillende bedrukkingen één nieuwe afbeelding.

De methode, waarmee we dit bekijken, noemen we "doorvallend licht".
Doorvallend licht.

Voorbeeld van doorzichtregister

Doorvallend licht Doorvallend licht De Euro-bankbiljetten geven een goed en alledaags voorbeeld van doorzichtregister
Op de twee afbeeldingen rechts zien we een deel van het cijfer 5, bedrukt op de voor- en achterkant van een € 5,- bankbiljet.

Doorvallend licht Op de afbeelding rechts zien we het resultaat, als we dit biljet onder doorvallend licht bekijken.
De twee apart bedrukte delen vormen nu het cijfer 5.

Het spreekt voor zich, dat de nauwkeurigheid van het register (= de passing) groot moet zijn, niet alleen voor één afdruk, maar in het bijzonder voor het repeterend register.

In een vals document ( een kopie of reproductie) zal een onvolmaakt register onder doorvallend licht een wazig beeld opleveren.