WAAROM DEZE WEBSITE?


Het begin.

Rond 1984 raakte ik via een oude schoolkameraad geïnteresseerd in computers en kocht in 1985 een MSX1-computer (Philips VG-8020 ), een Scisys SV-1400 datarecorder en een Brother M-1009 matrixprinter.
Ik verdiepte me in Basic, assembler- en machinetaal en raakte steeds meer gefascineerd door computers en alles wat daarmee te maken had.

Bij mijn vorige werkgever werd - met uitzondering van de voorraadadministratie - tot in de 80-er jaren alle afdelingsgerichte administratie nog op papier genoteerd en bijgehouden. Maar rond 1987 kreeg ik als één van de eersten de beschikking over een IBM-XT computer met een harde schijf van 20Mb. Deze gebruikte nog de oude 5 ¼ inch-diskettes.
Enkele jaren later kochten wij voor onze zoon een 2e-hands Olivetti computer met kleurenmonitor voor f. 750,- (€ 340,-).
Een geheugenuitbreiding van 1 naar 2 Mb kostte toen zo'n f 450,- (€ 204,-).

Met de aankoop van die computer raakte het programmeren steeds meer op de achtergrond en maakte plaats voor het gebruik van de beschikbare programma's, waaronder de eerste teken- en fotobewerkingsprogramma's, het office-pakket met Access en Excel onder Windows 3.1.

Aanleiding tot HTML-scripts

Op mijn afdeling was de grote hoeveelheid informatie over b.v. normen, toleranties, instructies, productie- en technisch ondersteunende informatie etc. verspreid over een groot aantal informatiebronnen zoals tekstdocumenten en statistieken in mappen, archiefladen, ordners en natuurlijk de nodige computerbestanden.
Om deze informatie toegankelijk te maken voor alle medewerkers, heb ik in 2002 een Technische DataBase opgezet, die ik schreef in html. Deze werd als zodanig op ons Intranet gepubliceerd en in de loop van de jaren gecorrigeerd, opgeschoond en uitgebreid. Een klus waar ik heel veel plezier aan heb beleefd.

Gelukkig draaide alles onder Internet Explorer, want van een gevalideerde inhoud volgens W3C was toen nog geen sprake.
En nu: nu heb ik de tijd aan mijzelf en verdiep ik mij meer in HTML, XHTML, CSS style-sheets en het valideren van css en scripts, en probeer ik mij deze kennis eigen te maken.
De opgedane ervaring heb ik dan ook verwerkt in deze Website. Of ik daar in ben geslaagd? Moeilijk te zeggen. Er zal nog heel wat water door de Rijn stromen voordat ik het grootste deel onder de knie heb. Oordeel zelf.

HaBo-Inventing: waarom deze website naam?

In de film "The simple life of Noah Dearborn" met de acteur Sidney Poitier, zegt zijn vader in een flashback aan het begin van de film: "Als je het juiste gereedschap niet hebt, maak het dan zelf!".
Een quote die ik altijd heb onthouden en waardoor mijn trukendoos in de loop van de jaren aardig is gevuld, meestal door empirisch te werk te gaan. Ik noem dit altijd maar: "De kleine uitvindingen".
Vandaar de naam voor deze website.

De lay-out van deze Website

Deze Website komt misschien saai over.
Is dat zo? Jammer dan, want ik heb hem in de eerste plaats voor mijzelf gemaakt.

De lay-out is echter bewust gekozen. Persoonlijk houd ik niet zo van die flitsende websites met banners, GIF-animaties, pop-up's en "special effects".
Het leidt mijn aandacht af van de kern waar bij mij alles op het WWW om draait: informatie zoeken en vinden!
Meerdere kolommen op een scherm is misschien leuk, maar je krijgt daardoor wel meer verspreide informatie, wat het zoeken naar specifieke informatie naar mijn mening lastiger maakt.

Toch blijft er genoeg over om mijn ei in kwijt te kunnen, zoals het maken van het website-logo, de pictogrammen (waarvan ik hier een beschrijving heb opgenomen), de stijl en indeling van teksten en natuurlijk, last but not least: de informatie zelf.