CHLOORVRIJ PAPIER

Inhoud
- Algemeen
- Het bleekproces
- Wanneer is papier TCF of ECF?
- Gebruik van TCF en ECF

Algemeen

Voor "chloorvrij papier" worden in hoofdzaak twee aanduidingen gebruikt, te weten:
TCF = Totally Chlorin Free.
ECF = Elementary Chlorine Free

Hiermee wordt aangegeven dat de cellulose, waarvan het papier wordt gemaakt, zonder chloor wordt gebleekt (TCF) of door middel van een chloorverbinding (ECF).
Hiervoor wordt vaak chloordioxyde gebruikt.

Het bleekproces

Bij bleken met chloorgas (de meest schadelijke vorm van bleken) ontstaan miniscule onoplosbare deeltjes, de zogenaamde organische chloorverbindingen of Adsorbable Organic Halydes.
Chloor is één van de vijf halogenen (Fluor, Chloor, Broom, Jodium en Astaat).
De hoeveelheid waarin deze stof (chloor) voorkomt, wordt uitgedrukt in kg AOX per ton geproduceerde pulp.

Een milieu-vriendelijker methode is echter het gebruik van ozon, zuurstuf of waterstofperoxidet.

TCF of ECF?

In de regel is een papier ECF of TCF als:
ECF: als het AOX gehalte in de pulp tussen 0,1 en 0,5 kg/ton ligt.
TCF: als het AOX gehalte in de pulp kleiner is dan 0,1 kg/ton
AOX staat voor Adsorbable Organic Halydes

Bij waarden groter dan 0,5 kg/ton AOX mogen we niet meer spreken van chloorvrij of chloor-arm papier.

Gebruik van TCF of ECF cellulose

Papier, op basis van TCF-cellulose, is voor het milieu natuurlijk een hele verbetering.
In de praktijk blijkt echter dat er zeer weinig papier wordt gebruikt met de aanduiding TCF.
TCF cellulose is namelijk aanzienlijk duurder dan ECF cellulose, zodat er voor het grootste gedeelte ECF papier wordt gebruikt.
Rizlavloei; Een voorbeeld van TCF-papier is sigarettenpapier, b.v. Rizlavloei.