ANTJE HENDRIKS ZEILSTSTRA (Zielstra / Zijlstra) ¹)
Geboren op 6 Oktober 1829 te Lemsterland.
Overleden op 16 December 1907 te Lemsterland.
Gehuwd op 9 mei 1858 te Lemsterland met Tjibbe (Tjebbe) Jans Tolman (Talman) (22-1-1826 _ 29-10-1894).
Ouders van Tjibbe (Tjebbe) Jans Tolman:
Vader: Jan Tjebbes Tolman
Moeder: Marchje (Margje / Margjen) Poppes (Popkes) Hepkema
Ouders van Antje Hendriks Zeilstra:
Vader: Hendrik Alberts Zijlstra
Moeder: Ruurdtje (Ruurdje) Andries Hylkema (Hielkema / Hijlkema)
Broers / zusters:
Albert Hendriks Zijlstra (2-4-1832, Oosterzee, gem. Lemsterland _ ?)
     - Gehuwd (1) op 18-5-1862 te Purmerend met Alida Cornelia de Mooij (ca. 1841, Amsterdam _ < 1885).
     - Gehuwd op 17-9-1885 te Zaandam met Janneke Antoinette van der Wal (ca. 1840, Leeuwarden _ ?)
          Alida was de dochter van Jan de Mooij en Alida Cornelia Teijsen.
          Janneke was de dochter van Auke van der Wal en Klaaske Rodenburg.
 
Ymkjen Hendriks Zeilstra (8-5-1835, Oosterzee, gem. Lemsterland _ 4-11-1861, Lemsterland, 26 jr.)
     - Gehuwd op 13-5-1860 te Lemsterland met Rinke Jurjens de Boer (08-07-1831, Echten _ 23-01-1903, 71 jr).
          Rinke was de zoon van Jurjen Rinkes de Boer en Janke Meintes Eeskema.
 
Andries Hendriks Zeilstra (13-7-1837, Oosterzee, gem. Lemsterland _ 10-3-1913, Wymbritseradeel, 75 jr.)
     - Gehuwd op 16-5-1863 te Wymbritseradeel met Grietje Symens Grasman (21-01-1841 _ 17-06-1869, 28 jr).
     Grietje was de dochter van Symen Jans Grasman en Anneke Bartles Hoeksma.
 
Fokke Hendriks Zeilstra (13-9-1841, Lemmer, gem. Lemsterland _ 12-9-1920, Wymbritseradeel , 78 jr.)
     - Gehuwd (1) op 11-5-1867 te Wymbritseradeel met Tietje van Brug (09-02-1843 _ 26-03-1885, Wymbritseradeel).
     - Gehuwd (2) 21-8-1886 te Wymbritseradeel met Foekjen Zwart (01-02-1850, Hindelopen _ 18-02-1907, 57 jr).
          Tietje was de dochter van Herre Gurbes van Brug en Baukjen Jans Roorda.
          Foekjen was de dochter van Douwe Ottes Zwart en Jetj Alberts Willems.
Kinderen:
Margje Talman (Tolman) (1-5-1861, Oosterzee _ 6-1-1947, Baarn)
     - Gehuwd op 26-5-1888 te Wymbritseradeel met Berend Boersma (1-11-1859, Heeg _ 26-10-1928, Sneek).
 
Jan Tolman (Talman) (30-5-1864, Lemsterland _ 21-3-1865, Lemsterland)
 
Jan Tolman (Talman) (12-9-1866, Lemsterland _ ?)
     - Gehuwd (1) te Lemsterland op 20-05-1892 met Jantje Bloemberg ¹) (14-12-1869, Haskerland - ?).
           Jantje was de dochter van Cornelis Ynzes Bloemberg en Magdalena Koopman.
     - Gehuwd (2) te Zaandam op 7-7-1910 met Frankena Teuntje Louwman (ca. 1874 _ 28-11-1948).
           Frankena was de dochter van Cornelis Johannes Louwman en Frankena Teuntje de Jong.
Info
¹ ) Over de familienaam van Antje Hendriks "Zeilstra" bestaat onzekerheid. In Genlias wordt de naam vermeld als Zeilstra, Zijlstra en Zielstra.
De naam "Zielstra" zou kunnen zijn ontstaan door de mogelijk Friese uitspraak, waarbij de ij als ie wordt uitgesproken.
Bij de beide huwelijken van Fokke Zeilstra, de jongste broer van Antje, is in Genlias Vermeld dat de familienaam van de bruidegom "Zijlstra of Zeilstra" is. Fokke tekent volgens de akte met "Zeilstra".

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders