ANTJE HEERKES (Herkes) VEEMAN
Geboren: 6 Mei 1821 te Marssum, gem. Menaldumadeel.
Overleden op 8 Januari 1882 te Menaldumadeel (60 jr.).
Gehuwd op 26-5-1843 te Menaldumadeel met Symon (Symen / Simon) Johannes de Haan (20-7-1816 _ 21-2-1858).
Ouders:
Vader: Heerke Sjoerds Veeman (ca. 1795, Marssum _ 31-3-1848, Het Bildt).
Moeder: Grietje Heins Dijkstra (ca. 1800, Marssum _ 06-05-1875, 74 jr.).
Broers / zusters:
Hein Heerkes Veeman. (15-11-1822, Menaldumadeel _ 10-10-1828, Menaldumadeel)
 
Trijnte Heerkes Veeman. (3-7-1826, Menaldum _ 12-4-1886, Menaldumadeel (59 jr))
     - Gehuwd op 8-5-1850 te Menaldumadeel met Pieter Foppes de Vries (4-5-1826, Beetgum _ 5-7-1893, Menadumadeel).
          Pieter was de zoon van Foppe Pieters de Vries en Rinske Jacobs Hiemstra.
 
Hein Heerkes Veeman. (6-8-1830, Het Bildt _ 19-12-1833, Het Bildt).
 
Hein Heerkes Veeman. (30-12-1833, St. Annaparochie _ 9-11-1894, Het Bildt (60 jr))
     - Gehuwd (1) op 27-8-1857 te Het Bildt met Baukje Faber (ca. 1832, Britsum _ 7-12-1857, Het Bildt).
          Baukje was de dochter van Lykle Tjeerds Faber en Sytske Tjallings Lyklama.
     - Gehuwd (2) op 2-5-1861 te Het Bildt met Dirkje Terpstra (1-6-1836 _ 30-4-1897).
          Dirkje Terpstra was de dochter van Jan Pieters Terpstra en Saapke Jans Boersma.
Kinderen:
Grietje de Haan (27-10-1844 - 24-5-1875)
     - Gehuwd op 18-5-1867 te Menaldumadeel met Sipke Pieters Miersma (18-1-1841, Beetgum _ 5-2-1913, Leeuwarderadeel).
          Sipke was de zoon van Pieter Hettes Miersma en Rinske Arjens Huisman.
 
Trijntje de Haan (06-10-1846 _ 21-2-1917)
     - Gehuwd op 22-5-1869 te Menaldumadeel met Gosse Tjeerds Terpstra (16-5-1845, Klooster Anjum _ 15-4-1915,
     Menaldumadeel).
          Gosse was de zoon van Tjeerd Jans Terpstra en Trijntje Gosses Meerstra.
 
Johannes de Haan (13-11-1848 _ 09-11-1883)
     - Gehuwd op 23-5-1872 te Menaldumadeel met Janke Tjeerds Terpstra (23-6-1849, Menaldum _ 27-3-1829, Menaldum).
          Janke was de dochter van Tjeerd Jans Terpstra en Trijntje Gosses Meerstra.
 
Sjoerdtje de Haan (10-6-1851, Menaldumadeel _ ?)
 
Heerke de Haan (27-6-1853, Menaldumadeel _ 30-3-1861, Menaldumadeel)
 
Sjoerdtje de Haan (17-6-1856, Menaldumadeel _ 22-4-1934, Sneek).
     - Gehuwd op 5-5-1881 te menaldumadeel met Jan Groninger

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders