Anthonis ( of Thonis) Dircksz Luchtenburgh (van der Cooij) (? _ 10 Mei 1659)
Geboren : ?
Overleden: 10-Mei 1659 te West-Maas*
Gehuwd (1) op 1 november 1624 met Mariken ( of Maaiken) Thonis Aertgen (ca 1585 - ? **) te West-Maas
Gehuwd (2) met Aertje Sijmonsdr (? - ? **)
Gehuwd (3) *** met Margje Cornelisdr Hoekseweg (? - 1647)
Ouders
Vader: Dirck Adriaensz Luchtenburgh(van der Cooij) (? - 1583)
Moeder: Leanaertje (of Lenaetje) Anthonisdr. Sijbrands (ca. 1560 - 4 april 1602, Westmaas)
Broers / zusters:
Machtelt Dircks Luchtenburgh (van der Cooij) (? - 1575)
     - Gehuwd met Adriaen Cornelis Meeldijk
Aeltien Tonis Luchtenburgh (van der Cooij) (1601 _ 1 mei 1662)
Kinderen (uit het huwelijk met Mariken Thonis Aertgen (1)):
Simon Anthonisz Luchtenburgh (van der Cooij) (? - ?)
     - Gehuwd met Heijltje Jacobsdr Hordijck (? - ?)
Leendertgen Anthonis Luchtenburgh (van der Cooij) (1605 - 1669)
     - Gehuwd met Cornelis Adriaensz Boender (Houcxewech) (ca. 1605 - 1658)
Aeltien Anthtonis Luchtenburgh (van der Cooij) (1606 - 1 Mei 1662)
     - Gehuwd op 28 juni 1637 te West-Maas met Pieter Willemsz van der Sijde (1603-1669)
Kinderen (uit het huwelijk met Aertje Sijmonsdr (2)):
Lijntge Anthonisdr Luchtenburgh (van der Cooij) (? - ?)
     - Gehuwd met Jan Adriaensz Roos **** (ca 1617- > 1669)
Maritje Anthonisdr Luchtenburgh (van der Cooij) (ca. 1610 - < 1657)
     - Gehuwd circa 1635 met Cornelis Pancras van Luchtenburgh (ca 1610-1660)
Geertje Anthonisdr Luchtenburgh (van der Cooij) (ca. 1624 - ?)
     - Gehuwd (1) in 1650 met Jacob Gerrits Craeijesteijn (1620 - 1655)
     - Gehuwd (2) met Pieter Adriaensz Roos ****
     - Gehuwd (3) met Wouter Anthonisz van der Stouw
Kinderen (uit het huwelijk met Margje cornelisdr Hoekseweg (3)):
Voor zover bekend zijn er uit dit huwelijk geen kinderen geboren
* De grafzerk van Anthonis Dircksz Luchtenburgh bevindt zich in de kerk te West-Maas.

** De overlijdensdata van zowel Mariken Thonis Aertgen als van Aertje Sijmonsdr zouden volgens verschillende bronnen in beide gevallen 1 november 1637 zijn geweest.
Aangezien één van beiden zeer waarschijnlijk onjuist is, zijn deze in de gegevens van beide vrouwen weggelaten.

*** Het is onduidelijk of het huwelijk van Anthonis met Margje zijn tweede of derde huwelijk was.
Volgens gegevens op de website van Willem de Zeeuw zouden zij ná 1637 zijn getrouwd.

**** Jan Adriaensz Roos en Pieter Adriaensz Roos waren broers. Vader: Adriaen Jansz Roos (ca 1585-1621). Moeder: Ariaentje Pieters van der Berg (ca 1590 - ?)

Familierelaties
Huwelijken kunnen na vele jaren soms leiden tot het samenkomen van familiebanden, zo ook bij Anthonis Dircksz Luchtenburgh & Mariken Thonis Aertgen.
Hun dochter, Leendertgen Anthonis Luchtenburgh (van der Cooij), trouwde - zoals hiervoor vermeld - met Cornelis Adriaensz Boender (Houcxewech).
Via de broer van Leendertgen, Dirck Adriaensz Luchtenburgh (v/d Kooy), en huwelijken met de Meeldijk-tak, ontstond er na ca. 130 jaar weer een band tussen leden van de fanilie Boender.

Klik om de familie relatie te bekijken.

Info Onderstaande informatie werd aangetroffen op de website van van der Waal-Visser
 
Anthonis ( of Thonis) Dircksz Luchtenburgh was van beroep molenaar, tevens schepen van Maasdam in 1632 en schepen van Westmaas van 1638 tot 1651.
Hij woonde te Monnickenlant onder het baljuwschap van Strijen.
Zijn eerste overleden huisvrouw is Maaiken Thonisdr.
Aan hun weeskinderen Lenertgen en Aeltgen Tnonisdr is hij "F 445.11.8 schuldig, welke penningen gekomen zijn van een deels van Ooll Jans Roos, F 250.0.0, hoofdsomme met 2 jaar en 11 maanden en nog f 150.0.0, hooftsom aan de kinderen van hun moeije za. Elijsabeth Thonisdr. in haar leven Frans Gerrits van der Ree zijn huisvrouw".
De comparant zou alles met een jaar interest betalen (16-5-1625). De obligatie werd 27-6-1624 overhandigt aan Wouter Thonisz., voogd der kinderen.
"Thonis Dirks van der Kooij en Gerrit Cornelisz Hoeksewegh, voogden en omen van moederszijde van Cornelis Joosten, soone van Joost Beukelsz van der Burch en Leentgen Cornelis".
Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom(2)           Naar benaming voorouders